Việt Nam luôn trân trọng sự hỗ trợ quý báu của LHQ đối với Việt Nam

Việt Nam luôn trân trọng sự hỗ trợ quý báu của LHQ đối với Việt Nam

(ĐCSVN) - Thủ tướng khẳng định, tăng cường quan hệ hợp tác với LHQ và sự tham gia của Việt Nam tại LHQ là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.
Tham khảo chính trị Việt Nam - Campuchia lần thứ 7
Tham khảo chính trị Việt Nam - Campuchia lần thứ 7
(ĐCSVN) - Hai bên thảo luận và nhất trí phối hợp chặt chẽ để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao...
Ứng phó COVID-19 là một trong những chủ đề chính tại các Hội nghị cấp cao ASEAN
Ứng phó COVID-19 là một trong những chủ đề chính tại các Hội nghị cấp cao ASEAN
(ĐCSVN) - Ứng phó COVID-19 là một trong những chủ đề chính tại các Hội nghị cấp cao sắp tới. Cụ thể, các nước sẽ triển khai sử dụng 10,5 triệu USD từ...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Thông điệp tới Hội thảo quốc tế thường niên “Các chính đảng và một xã hội mới”
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Thông điệp tới Hội thảo quốc tế thường niên “Các chính đảng và một xã hội mới”
(ĐCSVN) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, sau 25 năm hình thành và phát triển, nhờ những nỗ lực to lớn của Đảng Lao động và cá nhân đồng chí...