Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
  ký Quy chế phối hợp công tác (sửa đổi)

Ngày 14/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ  Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác và Lễ ký Quy chế phối hợp công tác (sửa đổi).

Các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Sau 15 năm thực hiện Quy chế phối hợp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có nhiều hoạt động phối hợp, triển khai các nội dung gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đạt được nhiều kết quả rất thiết thực, góp phần thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được giao.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội chủ động phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc thực hiện Quy chế phối hợp. Công tác phối hợp trong hoạt động lập pháp, giám sát, dân nguyện và nhiều lĩnh vực khác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Việc phối hợp tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại mỗi kỳ họp Quốc hội có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, đề cao trách nhiệm của mỗi bên, góp phần phản ánh đầy đủ, toàn diện tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến với Quốc hội, được đông đảo nhân dân đồng tình, tin tưởng. Trên cơ sở kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại mỗi đầu kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn nhóm vấn đề đưa ra chất vấn các thành viên Chính phủ tại các kỳ họp Quốc hội.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong 15 năm qua và khẳng định đây là sự phối hợp mang lại tính hiệu quả, sâu sắc, quyền và lợi ích của nhân dân được đảm bảo. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng, bên cạnh mặt tích cực, có việc, có nơi, có lúc còn hình thức, chưa sâu, chưa rõ nét... Do đó, trong thời gian tới, hoạt động phối hợp giữa hai bên cần hướng tới việc đổi mới, nâng cao chất lượng của hoạt động tiếp xúc cử tri, giảm những cuộc tiếp xúc mang tính hình thức, tăng cường những cuộc tiếp xúc theo chuyên đề; cần hướng tới việc phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, thông qua việc giám sát những vấn đề cụ thể, bảo vệ quyền và lợi ích, hợp pháp của công dân; hai bên cần phối hợp trong việc tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát, phản biện, xã hội… để chính sách pháp luật được ban hành sẽ tạo được sự đồng thuận của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, 15 năm qua, hai cơ quan đã có những thành tựu quan trọng trong việc phối hợp thực hiện các nội dung trong Quy chế phối hợp. Thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác phối hợp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị khắc phục hạn chế, bất cập trong công tác phối hợp thời gian qua, thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm. Cùng với đó, hai bên cần tiếp tục phối hợp hoàn thiện cơ chế, chính sách đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; trong việc xây dựng luật, pháp lệnh; phối hợp tham gia một số hoạt động giám sát theo chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó có nội dung Quốc hội giám sát việc thực hiện các Nghị quyết chất vấn của Quốc hội đối với các thành viên Chính phủ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, hai cơ quan ngày càng chủ động thực hiện Quy chế phối hợp công tác một cách hiệu quả, có chiều sâu, góp phần thúc đẩy hoạt động của hai cơ quan nói riêng và hệ thống chính trị nói chung; đặc biệt là góp phần quan trọng vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội theo hướng công khai, minh bạch, gần dân, sát dân hơn.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trước những yêu cầu phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động, hai cơ quan cần phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi bên. Trong đó tập trung vào việc tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, phát huy mọi khả năng sáng tạo và thu hút nguồn lực của nhân dân để phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho rằng cần đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; tích cực, chủ động tham gia ý kiến và phản biện xã hội đối với các dự án luật quan trọng; tăng cường xây dựng, triển khai chương trình hoạt động giám sát, chú trọng giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân; chỉ đạo, hướng dẫn việc chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, bảo đảm khách quan, dân chủ, thận trọng, đúng quy định của pháp luật.

Quang cảnh Hội nghị

Khẳng định, năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và nhiệm kỳ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai cơ quan chú trọng phối hợp hiệu quả hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, trong đó lưu ý phối hợp xây dựng một số dự án luật liên quan đến quyền con người, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức bộ máy nhà nước; tích cực phối hợp trong công tác chuẩn bị để Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2018) theo quy định của pháp luật...

Tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã ký Quy chế phối hợp công tác (sửa đổi) giữa Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Quy chế bao gồm 14 điều. Theo đó, hai bên tiếp tục tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng pháp luật; phối hợp triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; phối hợp trong việc ban hành và tổ chức thực hiện các quy định về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; triển khai các chương trình giám sát, phản biện xã hội; lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn và đề nghị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội…/.

Tin, ảnh: Thu Hà