Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018” do Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy tổ chức chiều 3/1.

“Năm dân vận chính quyền 2018” đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ TP tới cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Chính quyền các cấp ngày càng gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, cầu thị, tiếp thu ý kiến của nhân dân; tăng cường đối thoại định kỳ và đột xuất với nhân dân, chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: Hải Anh

Cải cách hành chính (CCHC) mà trọng tâm là thủ tục hành chính (TTHC) có nhiều chuyển biến tích cực. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TP tăng liên tục 5 năm liền kể từ năm 2012; xếp thứ 13/63 tỉnh, TP. Chỉ số CCHC đứng thứ 2/63 tỉnh, TP…

Chất lượng hoạt động của MTTQ TP và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp được nâng lên; chủ động thực hiện ngày càng có chất lượng, đi vào chiều sâu việc giám sát, phản biện xã hội và đối thoại trực tiếp với cấp ủy, chính quyền cùng cấp. Việc thực hiện chủ đề của Trung ương “Năm dân vận chính quyền 2018” gắn với chủ đề năm của TP “Nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, bước đầu đáp ứng yêu cầu chính đáng của nhân dân, được nhân dân ủng hộ.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận ở Hà Nội có nơi còn chưa kịp thời. Một số TTHC còn thiếu tính liên thông và phối hợp thực hiện. Ý thức của một số cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện quy tắc ứng xử trong thực thi công vụ chưa cao, còn một bộ phận cán bộ, công chức làm việc chưa hết trách nhiệm. Công tác tự kiểm tra, giám sát của một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa chủ động. Việc chăm lo, giải quyết các nhu cầu dân sinh, những vấn đề bức xúc, khiếu nại, tố cáo của nhân dân có lúc, có nơi chính quyền các cấp chưa chú trọng việc giải quyết từ cơ sở, thậm chí còn có hiện tượng đùn đẩy, né tránh…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh đánh giá cao việc Hà Nội thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền 2018” đặc biệt ở 3 điểm. Thứ nhất, Hà Nội là địa phương đầu tiên tách riêng sơ kết, đánh giá về dân vận chính quyền. Thứ 2 là bám sát vào 6 nội dung của Trung ương cụ thể hóa thành chương trình, nội dung hoạt động phù hợp địa phương; kinh tế - xã hội tích cực khi 20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, bộ mặt Thủ đô nhiều đổi mới. Thứ 3 là CCHC, đạo đức công vụ; ban hành quy định để thực hiện tốt nếp sống văn hóa cơ sở, hình ảnh cán bộ, công chức được cải thiện.

Về nhiệm vụ năm 2019, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị TP Hà Nội tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, tăng cường nhận thức; tiếp tục chỉ đạo nâng cao thực hiện 6 nội dung (hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao đời sống người dân, tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác phối hợp với MTTQ).

Đồng thời, Hà Nội cần tập trung giải quyết khiếu nại ở những vụ việc kéo dài, tăng cường đối thoại; phân công trách nhiệm, đào tạo cán bộ làm tốt công tác hòa giải, phối hợp các ngành để tuyên truyền vận động, giảm bớt khiếu nại, tố cáo.


Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trao Bằng khen cho các tập thể
có thành tích trong thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018” - Ảnh: Hải Anh

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, để nâng cao hiệu quả công tác dân vận năm 2019, trọng tâm của TP là giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân. Để thực hiện nhiệm vụ này, Hà Nội đã thành lập Tổ công tác do Chủ tịch và một Phó Chủ tịch UBND TP trực tiếp cùng lãnh đạo các sở, ngành rà soát và giải quyết dứt điểm các vụ việc hiện nay người dân đang bức xúc. Tiếp tục coi trọng đối thoại với người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh CCHC, ứng dụng CNTT để giảm bớt và rút ngắn TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Song hành với nhiệm vụ này, Hà Nội cũng tiếp tục thực hiện đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục thực hiện 2 quy tắc ứng xử, nâng cao hình ảnh phục vụ của đội ngũ cán bộ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Dịp này, 15 tập thể có thành tích trong thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018” đã được Chủ tịch UBND TP tặng Bằng khen.

Hải Anh