Sáng 19/5 tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức  Hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết Đại hội V Hội người cao tuổi Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Đàm Hữu Đắc cho biết: Việc triển khai Nghị quyết Đại hội V, nhiệm kỳ 2016- 2021 được Hội Người cao tuổi Việt Nam gắn với các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6/6) và thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2017.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội NCT Đàm Hữu Đắc thông tin về kế hoạch tuyên truyền tại hội nghị - ảnh: An Nhiên


Với chủ đề “Chung sức vì người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa”, các cấp Hội người cao tuổi Việt Nam đẩy mạnh hoạt động thi đua “Tuổi cao – Gương sáng”; Triển khai xã hội hóa phong trào toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò của người cao tuổi; Tổ chức chúc thọ, mừng thọ theo quy định của Luật người cao tuổi; Vận động gia đình, con cháu và cộng đồng dân cư thăm hỏi, giúp đỡ người cao tuổi, nhất là đối với người cao tuổi khó khăn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, xây dựng quỹ chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi; triển khai có hiệu quả các Chương trình hành động theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ đề ra; Tiếp tục xây dựng, phát triển các loại hình câu lạc bộ người cao tuổi ở cơ sở, đặc biệt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau để đạt chỉ tiêu phát triển nhân rộng mô hình cơ sở...

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Đàm Hữu Đắc khẳng định, giai đoạn tới, Hội Người cao tuổi tập trung vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc cả đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe và phát huy tiềm năng thế mạnh người cao tuổi. Trong nhiệm kỳ này Hội cũng đề ra 2 chương trình  Người cao tuổi tham gia xây dựng phát triển quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi và chương trình Người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh để triển khai sâu rộng trong các cấp Hội.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến khẳng định: Người cao tuổi là lớp người đã mang hết trí tuệ, tài năng, công sức, lòng dũng cảm và hiến dâng cả máu xương của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, người cao tuổi là nguồn nội sinh quý giá. Họ là những “thư viện sống” tiềm ẩn nhiều tài năng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho quê hương, đất nước. Vì vậy, Hội Người cao tuổi cùng với các cấp ủy, chính quyền cần có cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò, góp phần phát triển kinh tế xã hội./.

Hoàng Mẫn