Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: TH)

Đó là mục đích, yêu cầu đề ra tại Hội thảo khoa học “Phương hướng đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng các tổng công ty thuộc Thành ủy Hà Nội” do Thành ủy Hà Nội tổ chức ngày 22/3.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện các ban Đảng Thành ủy, các nhà khoa học và 15 đảng ủy các tổng công ty trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, hiện có 15 đảng bộ tổng công ty trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Với các tổng công ty nhà nước nắm giữ trên 50% và 100% vốn, mô hình của tổ chức cơ sở Đảng hoạt động rất hiệu quả. Nhưng với những tổng công ty nhà nước chỉ còn dưới 50% vốn và không nắm giữ vốn hiện phát sinh nhiều bất cập. Điều này là do cơ cấu vốn nhà nước có nhiều thay đổi, mô hình tổ chức đảng trong các tổng công ty thuộc cũng bộc lộ những bất cập, không phù hợp…

Theo phương án do Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đề xuất, sẽ sắp xếp, tổ chức lại mô hình tổ chức Đảng trong các tổng công ty nhằm thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khoá XII) và Chương trình số 01-CT/TU của Thành ủy Hà Nội. Việc sắp xếp, tổ chức lại mô hình tổ chức Đảng trong 15 tổng công ty nhằm tinh gọn tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong các tổng công ty.

Việc sắp xếp, tổ chức lại mô hình tổ chức Đảng của các tổng công ty cần thực hiện từng bước, thận trọng, chặt chẽ theo kế hoạch, hạn chế sự xáo trộn và không làm ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của các đơn vị; đồng thời quan tâm bảo đảm chế độ, chính sách đối với cán bộ làm chuyên trách công tác Đảng.

Tại hội thảo, đại diện các doanh nghiệp đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn cũng như những vướng mắc, khó khăn nhằm hoàn thiện phương án sắp xếp, tổ chức lại mô hình tổ chức Đảng tại 15 tổng công ty trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Về mô hình tổ chức đảng, các đại biểu cho rằng, rất khó có thể đưa ra một mô hình cụ thể tổ chức đảng chung cho tất cả các tổng công ty nên chỉ xây dựng bộ khung tiêu chí làm cơ sở để đảng ủy tổng công ty lựa chọn một mô hợp. Các đại biểu đề xuất một số giải pháp đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng ủy tổng công ty nhà nước và tổng công ty có vốn nhà nước chi phối…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Hội thảo.
(Ảnh: TH)

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về cổ phần hóa, từ các bộ, ngành đến Thành phố Hà Nội đang triển khai nghiêm túc. Thực tiễn đặt ra đối với những tổng công ty sau cổ phần hóa, vốn nhà nước không chi phối thì hoạt động của tổ chức Đảng bộc lộ những khó khăn, bất cập, đòi hỏi phải nghiên cứu, khảo sát, đổi mới mô hình, hoạt động.

Việc nghiên cứu đề tài này góp phần duy trì, giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu, hiệu quả cạnh tranh của các doanh nghiệp, đồng thời giúp Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội có thêm cơ sở lý luận, thực tiễn để có những quyết sách triển khai Nghị quyết Trung ương 5 và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)./.

Thu Hà