Ngày 22/5, Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai kế hoạch tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Trao Bằng khen  cho các tập thể có
thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05Ảnh: Thành Dũng.

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của tỉnh Quảng Trị khẳng định việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền nội dung Chỉ thị và các chuyên đề hằng năm được triển khai bài bản dưới nhiều hình thức. Các cấp ủy đảng đã nhận thức rõ hơn, sâu sắc hơn về nội dung, yêu cầu, mục đích của Chỉ thị, từ đó triển khai thực hiện các nội dung chủ động, linh hoạt, sáng tạo bằng những phương pháp mới, cách làm hay, đem lại hiệu quả, kết quả thiết thực. Các cấp ủy đảng đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị với việc giải quyết các vấn đề bức xúc, tồn đọng.

 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành chủ đề sinh hoạt thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể cơ sở. Nội dung các chuyên đề hằng năm được cụ thể hóa bằng những công việc cụ thể. Tinh thần, ý thức phục vụ nhân dân, vai trò trách nhiệm trong công tác của cán bộ, đảng viên đã được nâng cao hơn, nhất là tập trung giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân, xây dựng văn hóa ứng xử nơi công sở. Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên đã nêu gương trong học và làm theo Bác, nói đi đôi với làm được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình tiên tiến như: Công an tỉnh tổ chức diễn đàn “Công an Quảng Trị nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, đưa việc “lắng nghe ý kiến của nhân dân” thành tiêu chí đánh giá tiêu chuẩn đạo đức, văn hóa và hiệu quả công tác của đơn vị và cá nhân cán bộ, chiến sỹ. Bệnh viện Đa khoa huyện Cam Lộ thực hiện “Khẩn trương, tình thương, trách nhiệm” gắn liền với “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đông Hà phát động hội viên nuôi heo đất để tiết kiệm tiền và gạo giúp đỡ hội viên, phụ nữ nghèo khó khăn trong 3 năm với tổng số tiền 2,1 tỷ đồng…

 

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho các cá nhân
có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05. Ảnh: Thành Dũng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng khẳng định, việc học tập Chỉ thị 05 ở tỉnh Quảng Trị đã được triển khai sâu rộng, với nhiều hình thức khác nhau. Học Bác từ những điều giản dị, những việc làm thiết thực trong đời thường nhưng sáng ngời vẻ đẹp cao quý về đạo đức, nhân cách; các cấp ủy đảng thông qua kí cam kết trách nhiệm đã phát huy hết ý thức trách nhiệm trước Đảng, trước công việc, bồi đắp thêm khát vọng cống hiến, tinh thần dựng xây quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp; vì thế, càng trân quý và ghi nhận những cách làm sáng tạo của các cấp ủy đảng, tập thể, cá nhân từ việc triển khai Chỉ thị.

 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 trong năm 2019, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng yêu cầu toàn Đảng bộ phải chú trọng đến việc thực hiện Di chúc của Bác; khơi dậy những giá trị cốt lõi của Di chúc về giữ gìn sự trong sạch của Đảng, về khắc phục bệnh thành tích, cục bộ địa phương, củng cố khối đại đoàn kết như lời Bác đã dạy. Học Bác là để phụng sự nhân dân tốt hơn, không ngừng nâng cao đời sống cho nhân dân thông qua những việc làm thiết thực, cụ thể, rõ nét hơn.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện những điển hình tiên tiến. Thông qua công tác kiểm tra để tự soi, tự sửa, đừng để khuyết điểm nhỏ thành lớn, sai phạm nhỏ thành nghiêm trọng. Trên cơ sở định hướng chung, ban tuyên giáo các cấp cần lựa chọn các loại hình cụ thể, sát đúng với thực tiễn; tăng cường sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác xây dựng Đảng; đánh giá, soi rọi lại các chỉ tiêu đặt ra, nỗ lực thực hiện để đạt và vượt các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đã đặt ra.

 

Tại hội nghị, biểu dương những cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, UBND, Tỉnh ủy Quảng Trị đã tặng Bằng khen 20 tập thể và 30 cá nhân./.

Hoàng Lan (th)