Khi tinh thần đại đoàn kết được phát huy thì mọi việc sẽ thắng lợi
15/11/2018
(ĐCSVN) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để bà con cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của 88 năm hình thành và phát triển của Mặt trận, từ đó giúp bà con nhận thức được trách nhiệm của mình trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì chỉ khi tinh thần đại đoàn kết được phát huy thì mọi việc sẽ đi đến thắng lợi...
Hà Nội: Tạm đình chỉ công tác Chủ tịch UBND xã Minh Phú (Sóc Sơn)
17:46 26/10/2018
(ĐCSVN) – Ngày 26/10, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn (thành phố Hà Nội) đã họp, bàn các giải pháp xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, trong đó đã thống nhất sẽ chỉ đạo tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Hân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Minh Phú.
Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII
16:07 26/10/2018
(ĐCSVN) - Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Tổng công ty phù hợp với điều kiện, đặc thù, chức năng, nhiệm vụ của từng cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ.
Bài 3: Nêu gương tự phê bình và phê bình là xây dựng Đảng về đạo đức
08:38 26/10/2018
(ĐCSVN) – Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là Nghị quyết TW 4 khóa XI và khóa XII của Đảng đều đề cập đến nhóm giải pháp hàng đầu, trong đó có tự phê bình và phê bình. Do đó, đề cao vai trò, vị trí nêu gương trong phê bình và tự phê bình của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Trung ương là việc làm quan trọng, cấp thiết hiện nay.
Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao
17:25 25/10/2018
(ĐCSVN) – Ngày 25/10/2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương.
Để lan tỏa kết quả thực hiện Chỉ thị 05 trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội
09:02 25/10/2018
(ĐCSVN) – Tuyên truyền những kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội sẽ lan tỏa, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam.
Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đẩy mạnh chương trình khởi nghiệp sáng tạo
20:22 24/10/2018
(ĐCSVN) – Với khẩu hiệu “Sinh viên Thủ đô bản lĩnh, sáng tạo, khởi nghiệp, hội nhập”, nhiệm kỳ 2018- 2023, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội tập trung thực hiện 2 khâu đột phá là nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Sinh viên các cấp và đẩy mạnh chương trình khởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên Thủ đô.
Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
20:05 24/10/2018
(ĐCSVN) - Ngày 22/10/2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết này:
Sinh viên Thủ đô với vấn đề khởi nghiệp sáng tạo
21:34 23/10/2018
(ĐCSVN) – Nằm trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Hội Sinh viên thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, chiều 23/10, diễn đàn Sinh viên Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo đã được tổ chức. Đây là dịp để sinh viên Thủ đô được trao đổi, thảo luận cởi mở, thẳng thắn, về các nội dung học tập, khởi nghiệp sáng tạo đóng góp vào sự phát triển của đất nước.