Toàn văn Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương
22/05/2018
(ĐCSVN) - Ngày 21/5/2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
Tôn vinh những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo gương Bác
15:21 16/05/2018
(ĐCSVN) - Với gần 300 hình ảnh, bài viết và hiện vật, Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 6 mang đến những câu chuyện cảm động, đầy tính nhân văn sâu sắc về những con người bình dị đã vượt lên các hoàn cảnh, số phận; dám nghĩ, dám làm, hết lòng, hết sức vì lợi ích của cộng đồng, vì sự bình yên và phồn vinh của đất nước.
Xây dựng tác phong công tác của cán bộ, đảng viên theo gương Bác
15:19 16/05/2018
(ĐCSVN) - Năm 2018, cấp ủy các cấp tỉnh Bình Định trong xây dựng kế hoạch làm theo Bác cần lựa chọn những vấn đề hạn chế, nổi cộm có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên để tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục.
Xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam
15:06 16/05/2018
(ĐCSVN) - Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tăng cường phối hợp trong công tác giáo dục thế hệ trẻ gắn với xây dựng hình mẫu thanh niên có đủ điều kiện, năng lực, bản lĩnh, kỹ năng hội nhập toàn cầu với lý tưởng, nhiệt huyết và văn hóa Việt Nam.
Khánh Hòa: Tăng cường giáo dục lịch sử Đảng cho cán bộ, đảng viên
12:15 16/05/2018
(ĐCSVN) - Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong tỉnh về tầm quan trọng của việc nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.
Cần Thơ: Tuyên dương 128 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo Bác
12:05 16/05/2018
(ĐCSVN) – 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại Cần Thơ đã đem lại những kết quả tích cực, từng bước đẩy lùi được sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội.
Nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới toàn diện công tác cán bộ
10:58 16/05/2018
(ĐCSVN) - Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém của cán bộ và công tác cán bộ, Hội nghị Trung ương 7 (khoá XII) thảo luận kỹ lưỡng, thấu đáo, đề xuất nhiều định hướng, quan điểm, chủ trương mới, giải pháp toàn diện và sâu sắc, thiết thực hơn về công tác cán bộ của Đảng.
Sơn La: Kết quả tích cực sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05
10:34 16/05/2018
(ĐCSVN) - Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Sơn La, nhiều kết quả bước đầu được ghi nhận, tạo chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện những nhiệm vụ mục tiêu của tỉnh.
Biểu dương các điển hình chiến sĩ Công an học và làm theo Bác
10:30 16/05/2018
(ĐCSVN) – Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, các phong trào hành động cách mạng theo 6 điều Bác Hồ dạy đã trở thành cuộc vận động sâu rộng trong lực lượng Công an, từ đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.
Học tập và làm theo gương Bác: Phát huy hơn nữa vai trò người đứng đầu
10:25 16/05/2018
(ĐCSVN) - Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tại nhiều đơn vị, địa phương của Hà Nội, công việc này đã trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, góp phần giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, tồn đọng trong nhân dân.