Ảnh minh họa: Đình Lý

Sở Nội vụ TP.Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên trong năm 2019. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển bắt đầu từ nay đến 17 giờ ngày 16/8/2019. 

Theo đó, tổng chỉ tiêu công chức tuyển dụng năm nay là 437 người, trong đó có 418 người trình độ đại học, 7 người trình độ cao đẳng và 12 người có trình độ trung cấp.

Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển là công dân có quốc tịch Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ phù hợp và có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, đủ sức khỏe.

Người dự thi tuyển công chức thực hiện qua 2 vòng thi gồm: vòng 1 là thi trắc nghiệm môn kiến thức chung và ngoại ngữ trên máy vi tính; vòng 2 là thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Sở Nội vụ yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện ban hành thông báo tuyển dụng chi tiết của cơ quan, đơn vị, nêu rõ số lượng, vị trí cần tuyển, các yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ và niêm yết công khai tại trụ sở, đăng tải trên trang tin điện tử.

Giám đốc Sở Nội vụ Trương Văn Lắm cho biết, trong năm 2017 và 2018, Thành phố không tổ chức thi tuyển công chức với lý do vượt so với chỉ tiêu biên chế mà Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ giao. Vì vậy, hiện nay nhiều đơn vị có nhu cầu cần những người đã là công chức và nếu xin từ các sở, ngành, quận, huyện của Thành phố thì không được vì cũng đang thiếu và phải xin từ các địa phương khác về. Năm 2019, Thành phố bắt đầu tiến hành thi tuyển công chức từ cấp huyện trở lên để đáp ứng được nhu cầu nhân sự thiếu hụt của các cơ quan, đơn vị./.

Chi Mai