Các già làng, người có uy tín chụp hình lưu niệm tại buổi tọa đàm

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, hệ thống MTTQ Việt Nam trong cả nước đã phối hợp với ngành Công an và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức phong phú, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội…. Thông qua các hình thức hoạt động ở cơ sở (giai đoạn 2010-2015), đã xây dựng và duy trì được 20.000 hòm thư tố giác tội phạm, 22.040 đường dây nóng tại các khu dân cư, địa bàn trọng điểm; xây dựng duy trì 650.980 “Tổ an ninh nhân dân”, “Tổ dân phòng”, “Đội xung kích phòng, chống tội phạm”, “Khu phố an toàn”, “Cổng an ninh”; 125.000 “Tổ hòa giải” ở các khu dân cư làm nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Tham gia phát biểu tại buổi Tọa đàm, Đại tá Lê Văn Chương – Phó Cục trưởng Cục tham mưu, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) chia sẻ: Thực hiện các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào xây dựng nông thôn mới, chương trình xóa đói giảm nghèo… Cụ thể, qua công tác tuyên truyền, vận động, tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số, lực lượng Công an đã vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; tiến hành cảm hóa giáo dục, quản lý tại cộng đồng những đối tượng Fluro đã bị bóc dỡ; những người dân nhẹ dạ, cả tin theo tà đạo “Hà Mòn” và các tà đạo khác quay trở về sinh hoạt các tôn giáo chính thống được Nhà nước công nhận. Có được những kết quả đó là nhờ vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Người uy tín là chỗ dựa quan trọng của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động, tổ chức đồng bào các dân tộc thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc.  

Cũng tại buổi Tọa đàm, các già làng, trưởng bản, chức sắc các tôn giáo, người tiêu biểu trong phòng, chống tội phạm tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã tham gia chia sẻ các mô hình, các cách làm hay trong việc giúp nhau xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, tham gia xây dựng cuộc sống bình yên ở khu dân cư, cũng như hướng cho các tìn đồ sống "tốt đời, đẹp đạo"./.       

Tin, ảnh: Bình Trung