Ngày 11/7, tại thành phố Kon Tum, HĐND tỉnh Kon Tum khai mạc Kỳ họp thứ 6, khóa XI.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hùng mong muốn các đại biểu dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, thảo luận các nội dung, nhất là những nội dung mới được bổ sung và các vấn đề còn có ý kiến khác nhau để đưa ra quyết sách đúng đắn hợp với lòng dân, sát với thực tiễn, tạo điều kiện để UBND tỉnh tập trung chỉ đạo điều hành các cấp, các ngành hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà HĐND tỉnh đã đề ra.

Báo cáo tại Kỳ họp cho thấy, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trong 6 tháng đầu năm ước đạt 5.185 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), tăng 9,25% cùng kỳ năm trước; trong đó: nông - lâm - thủy sản tăng 7,35%; công nghiệp - xây dựng tăng 13,25%; thương mại - dịch vụ tăng 8,19%. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.172 tỷ đồng, bằng 53,5% dự toán, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 42 triệu USD, bằng 43,3% kế hoạch. Các sản phẩm chủ lực tiếp tục có bước phát triển; sản xuất công nghiệp duy trì được sự tăng trưởng khá; thương mại - dịch vụ tăng trưởng cao; thị trường hàng hóa sôi động hơn; môi trường đầu tư được cải thiện. Tỉnh đã ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư vào Kon Tum giai đoạn 2018 - 2020; ban hành kế hoạch và tích cực chuẩn bị tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Kon Tum năm 2018.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được cải thiện; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đối ngoại địa phương ngày càng được mở rộng...

Tại Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Kon Tum cũng sẽ tập trung xem xét, thảo luận các đề án, tờ trình, nghị quyết quan trọng như: Xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh đến năm 2020; đầu tư phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020; phương án cho thuê rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp phát triển cây dược liệu dưới tán rừng và đầu tư, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; quy định về phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020; quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum; giao biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2018; phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2018; quy định mức chi công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum...

 

Tin, ảnh: Phi Em