Hội nghị do UBND, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố (TP) Hà Nội tổ chức ngày 8/6 nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCLĐ) trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội về văn hóa giao tiếp, ứng xử; từng bước xây dựng, hình thành chuẩn mực văn hóa trong lời nói, thái độ, hành vi của các cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn TP, góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô, xây dựng TP văn minh, hiện đại.

Những năm qua, TP Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp đột phá như đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và minh bạch hơn; cải thiện môi trường đầu tư và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp; tiếp tục tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành trên cơ sở phân công rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao ở tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc TP.


Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung và Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Điểu K’Ré trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân  có thành tích nổi bật trong thực hiện kỷ cương hành chính, phát huy văn hóa công sở gắn với quy tắc ứng xử- Ảnh: Minh Châu

Nhiều phong trào, sáng kiến hay, việc làm tốt đã được thực hiện nhằm lan tỏa rộng khắp các quy tắc ứng xử, góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ CBCCVC về trách nhiệm thực thi công vụ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Đến nay, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố tăng 10 bậc, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước tới nay; chỉ số cải cách hành chính (Par Index) tăng 6 bậc, xếp thứ ba cả nước; chỉ số về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT) xếp thứ hai cả nước.

Hà Nội đứng đầu cả nước về số lượng hồ sơ giao dịch qua mạng và cũng là địa phương duy nhất cung cấp dịch công mức 3 trong lĩnh vực tư pháp đồng bộ tới 100% xã, phường, thị trấn có liên thông dữ liệu với Bảo hiểm xã hội và Công an thành phố trên cơ sở khai thác cơ sở dữ liệu dân cư; là một trong những địa phương tiên phong vận hành chính thức hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp; có tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 đạt trên 62%...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm để phục vụ, thời gian qua, hệ thống chính trị của TP đã quyết tâm tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò nêu gương, thực hiện văn hóa ứng xử của đội ngũ CBCCVC TP tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng, coi đó là cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng trật tự, kỷ cương trong xã hội.

Hơn hai năm thực hiện hai quy tắc ứng xử, nhiều mô hình hay, tấm gương điển hình tiên tiến, “những bông hoa đẹp” trong giao tiếp, ứng xử và phục vụ nhân dân đã tạo nên hình ảnh một chính quyền TP thân thiện, gần dân. Những tấm gương điển hình trong vận dụng quy tắc ứng xử cho thấy, các quy tắc này đang trở thành công cụ hữu hiệu để điều chỉnh lời nói, việc làm; khẳng định chủ trương đúng đắn của TP nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, trên tinh thần phục vụ nhân dân. Nét đẹp văn hóa ứng xử của người dân Thủ đô đã góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh Hà Nội thân thiện, an toàn và mến khách đối với tất cả du khách trên thế giới.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch TP, nhiều vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất rừng tồn tại chưa được xử lý dứt điểm tại các quận, huyện, thị xã, một số vi phạm mới tuy đã được phát hiện, nhưng chưa được xử lý giải quyết kịp thời triệt để. Chủ tịch UBND một số xã, phường, thị trấn chưa làm hết trách nhiệm, buông lỏng quản lý, xử lý chưa nghiêm những vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn. Có nơi, có chỗ, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở cơ sở chưa được tập trung giải quyết, tình trạng tập trung đông người, vượt cấp có dấu hiệu gia tăng.

Người dân còn phàn nàn về tình trạng ô nhiễm không khí, rác thải, về trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong việc xử lý trách nhiệm các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn gây ô nhiễm môi trường; về chính quyền cơ sở còn buông lỏng quản lý, có nơi, có chỗ còn có dấu hiệu bao che.

Để thực hiện hiệu quả kỷ cương hành chính và phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở, nơi công cộng, Chủ tịch UBND TP đề nghị, người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Đề án “Văn hóa công vụ”; đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục ngay các tồn tại, yếu kém.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu, các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt rộng rãi đến toàn thể CCVCLĐ thực hiện nghiêm Chỉ thị về “Đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố Hà Nội” gắn với việc thực hiện tốt chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019”; đề cao vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với việc thực hiện tốt hai quy tắc ứng xử; tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất về trách nhiệm thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc giao tiếp ứng xử nơi công sở; tiếp tục đề ra giải pháp duy trì thứ hạng cao về cải cách hành chính; cải thiện và tăng hạng các chỉ số còn lại.

Tại hội nghị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội đã công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã. Dẫn đầu khối quận, huyện, thị xã là quận Nam Từ Liêm (92,59 điểm); dẫn đầu khối sở, ngành là sở Tài chính (91,73 điểm).

Nhân dịp này, UBND TP Hà Nội đã trao tặng Bằng khen cho 20 tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong thực hiện kỷ cương hành chính, phát huy văn hóa công sở gắn với quy tắc ứng xử./.

Minh Châu