Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Quốc Khánh (bên trái) và Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ
 và vừa thành phố Hà Nội ký kết quy chế phối hợp (Ảnh: MT)

 

Tham dự Lễ ký kết có: Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội Mạc Quốc Anh; Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội Hà Nội Nguyễn Quốc Khánh…

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc ký kết quy chế phối hợp trong lĩnh vực lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội hội giai đoạn 2017 – 2020, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội Mạc Quốc Anh cho biết, quy chế phối hợp giữa Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội và Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội nhằm tăng cường mối quan hệ và sự phối hợp giữa hai đơn vị trong công tác nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và xã hội, hỗ trợ các hội viên Hiệp hội thực hiện tốt chế độ chính sách pháp luật, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội có liên quan trực tiếp đến các Doanh nghiệp, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trọng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nôi.

Theo đó, nội dung phối hợp và cơ chế phối hợp cụ thể như sau: Phối hợp tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Nhà nước, quy định pháp luật của luật lao động Việt Nam cho các hội viên, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện đề án phát triển quan hệ lao động: Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa làm đại diện tập hợp ý kiến, làm đầu mối trao đổi, kiến nghị về các chủ trương, chính sách và thảo luận giải quyết các nội dung liên quan đến chính sách pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, thủ tục hành chính thuộc phạm vi sở Lao động Thương binh và xã hội Hà Nội; Triển khai thực hiện đề án phát triển quan hệ lao động trên địa bàn thành phố nhằm tạo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp; Phối hợp tổ chức các buổi tập huấn, đối thoại giữa cơ quan quản lý Nhà nước là các doanh nghiệp tham gia Hiệp hội nhằm giải đáp các thắc mắc, giải quyết, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn những vấn đề liên quan đến chính sách pháp luật; Phối hợp đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm cải cách thủ tục hành chính, bổ sung, đóng góp các ý kiến liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật.

Để đánh giá kết quả hợp tác, định kỳ hàng năm, Sở lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội và Hiệp hội tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả công tác phối hợp, rút kinh nghiệm và đề xuất kiến nghị./.

MT