Dự báo đường đi của bão Santa (Nguồn: nchmf.gov.vn) 


Hồi 16 giờ ngày 12/2, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,0 độ Vĩ Bắc; 130,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Nam Phi-líp-pin khoảng 470 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25 km. Đến 16 giờ ngày 13/2, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 125,0 độ Kinh Đông, trên đất liền miền Nam Phi-líp-pin, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11.

Để chủ động ứng phó với bão, ngày 12/2/2018, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện số 02/CĐ-TW gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Ngoại giao, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông và các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Sanba và chủ động các biện pháp phòng tránh.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Sanba, tin gió mùa Đông Bắc, rét và gió mạnh trên biển; tiếp tục đôn đốc Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với rét đậm, rét hại theo nội dung Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 02/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ; thông báo số 45/TWPCTT-VP ngày 01/02/2018 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai; các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với bão Sanba theo nội dung công điện số 02/CĐ-TW ngày 12/02/2018 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Sanba và triển khai thực hiện Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 02/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 02/CĐ-TW ngày 12/02/2018, Thông báo số 45/TWPCTT-VP ngày 01/02/2018 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Trong ngày 12/02/2018, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Đà Nẵng và Bình Thuận đã có văn bản gửi các cấp chính quyền và các Sở, ban, ngành liên quan chủ động các biện pháp ứng phó./.

 

 

Đặng Hiếu