Chiều 12/7/2018, 48 đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
bấm nút thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 7 với tỷ lệ thống nhất cao. (Ảnh: Anh Tuấn)

Tại Kỳ họp, nội dung thảo luận và chất vấn đã được lựa chọn, phân chia hợp lý theo nhóm, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn và phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Cách thức chất vấn và trả lời chất vấn được đổi mới, tạo chuyển biến tích cực, được cử tri và dư luận xã hội đánh giá cao. Các Ủy viên UBND đã phát huy vai trò, thẳng thắn nhận trách nhiệm trước những vấn đề thực tiễn đặt ra và những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc. Qua thảo luận và chất vấn đã chỉ ra các nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực để khắc phục có hiệu quả những hạn chế, bất cập. Không khí Kỳ họp diễn ra sôi nổi, đảm bảo tính dân chủ, tất cả hướng tới mục tiêu đáp ứng những kỳ vọng chính đáng của cử tri thành phố.

Trên cơ sở thảo luận, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, HĐND đã thống nhất những vấn đề cơ bản, các chủ trương mang tầm vĩ mô của thành phố, các giải pháp căn cơ để thực hiện có hiệu quả những chủ trương, nhiệm vụ đề ra trong năm 2018 và nhất trí thông qua 34 nghị quyết tại Kỳ họp với tỷ lệ thống nhất cao.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng nêu rõ: Kết quả Kỳ họp lần này tiếp tục khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực của HĐND, UBND, các cơ quan liên quan trong việc quyết tâm, đồng hành thực hiện các chủ trương của Thành ủy, các nghị quyết của HĐND và chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực trên địa bàn. Đồng chí cũng đề nghị các thành viên UBND trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ,  sau Kỳ họp triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết đã được thông qua, phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là triển khai có hiệu quả giám sát chuyên đề; hậu giám sát; chương trình HĐND với cử tri...; tăng cường tiếp xúc cử tri, giám sát chặt chẽ việc thực hiện lời hứa của các thành viên UBND và việc giải quyết đơn thư của công dân, kiến nghị của cử tri..../.

Anh Tuấn