leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 8,66%, vượt kế hoạch giao và là năm có tốc độ tăng trưởng cao nhất kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Tổng thu ngân sách ước đạt 32.457 tỷ đồng, tăng 16,8% so với dự toán. Hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, kết quả thu hút vốn đầu tư tăng cao, trong đó thu hút vốn FDI tăng 27,2%, vốn DDI tăng 154,2%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư, phát triển, đến nay, toàn tỉnh có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định, tạo nền tảng quan trọng cho thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và giai đoạn 2016-2020.

Năm 2020, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh phát triển. Phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn tăng từ 8-8,5%; tổng thu ngân sách đạt 33.500 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa đạt 29.350 tỷ đồng; thu hút được 550 triệu vốn FDI và 5.500 tỷ đồng vốn DDI; giải quyết việc làm mới cho khoảng 22.000 lao động, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%...

M.P