Video clip
Khai mạc Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
  11:04 04/07/2016
  •  Tags: