Video clip
Khai mạc Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
  11:55 02/10/2018
  •  Tags: