Video clip
Tổng Bí thư tiếp Đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước Cuba
  20:33 10/10/2018
  •  Tags: