Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long dự và phát biểu tại Lớp tập huấn.

Nhằm thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành tác nghiệp và cải cách thủ tục hành chính, chiều 10/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội xây dựng, triển khai tập huấn về ứng dụng phần mềm “Hệ thống thông tin điều hành công tác Tuyên giáo” trên mạng internet.

Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Thanh Long – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành tác nghiệp là chủ trương mang lại hiệu quả trong công tác điều hành ngành Tuyên giáo nói riêng và thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính gọn nhẹ theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước nói chung. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long cũng cho biết, từ ngày 20/4/2019, Ban Tuyên giáo sẽ vận hành văn bản điện tử trên hệ thống Ban Tuyên giáo Trung ương thay cho văn bản hành chính bằng giấy tờ.

Các cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương
được tập huấn về ứng dụng công nghệ phần mềm mới.

Theo đó, ứng dụng phần mềm “Hệ thống thông tin điều hành công tác Tuyên giáo” trên mạng internet đạt 4 mục tiêu: Mục tiêu số hóa; Mục tiêu hiệu suất trong công viêc; Mục tiêu hiện đại hóa, loại bỏ ứng dụng lỗi thời, không đồng bộ; Mục tiêu gắn kết nhân sự cá nhân các cấp.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ được tập huấn triển khai ứng dụng phần mềm “Hệ thống thông tin điều hành công tác Tuyên giáo” trên mạng internet bao gồm 4 nội dung: Hướng dẫn vào phần mềm; Hướng dẫn sử dụng mạng xã hội trên ứng dụng; Hướng dẫn tạo lập văn bản và gửi đi; Hướng dẫn cách tiếp nhận văn bản được chuyển đến./.

Kim Cương