Đến dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Mai Văn Ninh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các vụ thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và các hội viên Liên Chi hội Nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương…

Báo cáo tại Lễ kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thành Vinh, Phó Tổng biên tập Tạp chí Tuyên giáo, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Tính đến ngày 31/5/2016, toàn Liên Chi hội có 159 hội viên, công tác trong 6 Chi hội. Bám sát kế hạch công tác của Hội Nhà báo Việt Nam và của các cơ quan báo chí, Liên Chi hội Nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương chú trọng công tác giáo dục, chính trị tư tưởng, làm nền tảng quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua của hội và đơn vị.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Tại các cơ quan báo chí, hội viên tham gia tích cực các hoạt động chuyên môn, bám sát các sự kiện lớn của đất nước; các chủ trương của Đảng về tuyên truyền “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng. Tham gia tích cực các Giải thưởng báo chí. Có nhiều bài viết có chất lượng cao, đoạt giải, như giải ba và khuyến khích Giải Búa liềm vàng; 3 giải thưởng tuyên truyền về Đại hội XII của Đảng ở Hội báo toàn quốc 2016 và nhiều giải thưởng ở đơn vị. Nhiều hội viên tham gia tích cực các Đề án của Ban và có tiếng nói quan trọng như Đề án rà soát quy hoạch các cơ quan báo chí của Ban; nâng cao chất lượng, hiệu quả của tạp chí các ban Đảng Trung ương….

Với những thành tích đã đạt được, trong ba năm gần đây, Liên Chi hội đã được tặng 7 bằng khen cho tập thể và các nhân, năm 2016 được tăng Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc của Trung ương Hội Việt Nam. 12 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Cách mạng Việt Nam”.

Đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trân trọng đánh giá sự đóng góp, quý báu của Liên chi hội Nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng thời, đánh giá rất cao mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Hồ Quang Lợi cho biết: Hội Nhà báo Việt Nam là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp của giới báo chí Việt Nam. Hiện nay, Hội có 20.600 hội viên của 858 cơ quan báo chí trong cả nước. Có thể nói rằng, Hội Nhà báo Việt Nam có một hệ thống chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương. Trong những năm vừa qua, Hội Nhà báo Việt Nam cũng có nhiều cố gắng được các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước, dư luận xã hội và báo giới cả nước đánh giá cao. Trong thành tích chung của Hội Nhà báo Việt Nam có sự đóng góp rất xứng đáng, rất quan trọng của Liên Chi hội Nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Hồ Quang Lợi cũng mong muốn trong thời gian tới, Liên Chi hội nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương phát huy những thành tích, khắc phục những thiếu sót để trở thành một Liên Chi hội vững mạnh, mẫu mực. Đồng thời mong muốn những cơ quan báo chí của Liên Chi hội Nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương trở thành những cơ quan báo chí thật sự có tiếng nói, thật sự vững chắc trong đời sống báo chí hiện nay, góp phần xây dựng một nền báo chí cách mạng dân chủ, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại.

Tại lễ kỷ niệm, Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; cùng 04 hội viên thuộc Liên Chi hội Nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm các đồng chí: Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; Tổng Biên tập tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; Phạm Đức Thái, Ủy viên Ban Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đỗ Thị Thu Hiên, Ủy viên Ban Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyễn Thị Minh Huế, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Tuyên giáo.

Đồng chí Hồ Quang Lợi trao kỷ niệm chương cho đồng chí Mai Văn Ninh và đồng chí Bùi Thế Đức

Thay mặt các đồng chí được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam”, đồng chí Mai Văn Ninh bày tỏ xúc động khi nhận được phần thưởng cao quý này. Đồng chí chia sẻ, bản thân mình và các đồng chí được nhận Kỷ niệm chương hôm nay, dù ở cương vị công tác nào cũng sẽ tiếp tục đóng góp công sức của mình trong công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đề ra những chủ trương, những giải pháp, những chính sách lớn định hướng báo chí cách mạng, góp phần quan trọng vào ổn định tình hình tư tưởng trong xã hội. Bên cạnh đó, cần phát huy tốt được truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, huy động sức mạnh to lớn của báo chí, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nỗ lực phấn đấu góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú cho nhân dân. Đồng chí Mai Văn Ninh cũng bày tỏ mong muốn có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và các ngành hữu quan, Hội Nhà báo Việt Nam; đồng thời tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các đồng chí Lãnh đạo Ban, các cán bộ, công chức viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí trong Ban để xây dựng Liên Chi hội nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương ngày càng vững mạnh.

Đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã gửi lời chúc mừng và biểu dương những người làm báo đang công tác tại các cơ quan báo chí thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí vinh dự được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam”.

Đồng chí Võ Văn Phuông cho biết: Cùng với binh chủng những người làm báo cả nước, Liên Chi hội nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương đã tập hợp được lực lượng và trí tuệ của những người làm báo trong Ban, bám sát chức năng, nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban và sự nghiệp báo chí cách mạng nước nhà.

Trong năm qua, các cơ quan báo chí của Ban ngày càng nâng cao chất lượng, đổi mới trong hoạt động báo chí, từng bước tạo được dấu ấn, bản sắc riêng, trở thành kênh thông tin quan trọng của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo đồng chí Võ Văn Phuông, hiện nay, tình hình thế giới và khu vực sẽ còn nhiều diễn biến rất phức tạp, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, báo chí của Ban cần tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, phấn đấu cùng với đội ngũ báo chí cả nước làm tròn trách nhiệm là lực lượng tiên phong, xung kích trên mặt trận văn hóa – tư tưởng; vừa là công cụ, phương tiện chuyển tải thông tin, vừa là vũ khí đấu tranh cách mạng, vũ khí đấu tranh giai cấp.

Các đồng chí nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam"

Đồng chí Võ Văn Phuông nhận định: Những năm gần đây, do sự tấn công mạnh mẽ của công nghệ thông tin, công nghệ số, công nghiệp 4.0, mạng xã hội, mà báo in gặp rất nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với báo mạng, cả về nội dung và phương thức thông tin, về bạn đọc và thị phần quảng cáo. Các báo điện tử phát triển nhanh, nhiều tiện ích, nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề cần phải quan tâm về độ tin cậy, sự trung thực, chính xác và trách nhiệm xã hội trong việc cung cấp thông tin cho độc giả và cũng đang phải cạnh tranh quyết liệt với mạng xã hội. Phát thanh và truyền hình cũng trong tình trạng phải cạnh tranh gay gắt với báo mạng về mọi mặt... “Hiện nay, nhiều tờ báo, tập đoàn báo chí lớn trên thế giới đang có xu hướng thay đổi chiến lược, dịch chuyển từ tập trung số lượng và lượt theo dõi trang sang chất lượng, sự liên quan và mức độ tương tác sâu rộng hơn với độc giả” - đồng chí Võ Văn Phuông khẳng định.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng chí Võ Văn Phuông đề nghị các cơ quan báo chí của Ban cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền để ngày càng khẳng định vị thế, uy tín trong xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, thống nhất cao trong tư tưởng, nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước, vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực tham gia vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; chú trọng phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại.

Thực hiện tốt việc tham gia, nghiên cứu tổng kết thực tiễn và lý luận, nghiệp vụ công tác tuyên giáo; tích cực tham gia đấu tranh, bảo vệ đường lối chính trị, tư tưởng, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tọc.

Thông tin đăng tải phải đảm bảo kịp thời, chính xác, trung thực, hiệu quả và không chỉ dừng lại ở việc phản ánh mà cần có sự lý giải, phân tích sâu hơn về các quan điểm, chính sách để kịp thời định hướng dư luận, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Kiên quyết loại bỏ những tin, bài ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, tình cảm, đời sống xã hội; đừng làm phân tâm xã hội, phân rã niềm tin”.

Đồng chí Võ Văn Phuông cũng đề nghị Liên Chi hội nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương và các vụ, đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Ban làm tốt công tác chỉ đạo định hướng hoạt động báo chí theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với các Bộ, ngành chức năng nâng cao chất lượng các cơ quan báo chí và đội ngũ cán bộ báo chí của đất nước, đồng thời đề xuất cơ chế phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho Báo, Tạp chí của Ban hoạt động, phát triển và có những đóng góp tích cực hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Liên chi hội nhà báo cần phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên trao đổi thông tin, nâng cao trình độ nghiệp vụ giữa các cơ quan báo chí thuộc Liên chi hội.

Đối với các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí của Ban cần phát huy vai trò người đứng đầu, nâng cao trách nhiệm, tổ chức công việc và giám sát, quản lý các phóng viên, biên tập viên theo Luật Báo chí. Đồng thời, tạo không gian sáng tạo nghề nghiệp, môi trường công việc tốt hơn cho các nhà báo có thể say nghề, sống với nghề. Có giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng các tác phẩm báo chí cả về nội dung tư tưởng, lẫn tính thuyết phục, tính hấp dẫn. Bên cạnh đó, cần quan tâm, chăm lo cho đời sống của cán bộ, công nhân viên, xây dựng tập thể đoàn kết, gắn bó; thường xuyên quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người làm báo có phẩm chất chính trị vững vàng, có chuyên môn cao và đạo đức nghề nghiệp trong sáng.

Đồng chí Võ Văn Phuông cũng đề nghị các phóng viên, nhà báo cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác Tuyên giáo và của cơ quan báo chí mình đang công tác. Không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, trình độ chuyên môn, kỹ năng viết báo, bám sát tình hình thực tiễn của đất nước. Đồng thời, dành thật nhiều thời gian tìm hiểu, nghiên cứu kỹ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để có các bài viết đạt chất lượng cao, góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền và công tác tư tưởng của Đảng. Các phóng viên, nhà báo cần thực thiện gương mẫu việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trước hết là trong hoạt động báo chí; có nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng, giành được nhiều giải thưởng báo chí, tạo ra “thương hiệu” cho Ban Tuyên giáo Trung ương – cơ quan lãnh đạo và định hướng báo chí của Đảng.

Tin, ảnh: Huy Lê