Đồng chí Phạm Tâm Long

Cập nhật lúc 10h52  -  Ngày 21/03/2016

Đồng chí Phạm Tâm Long

Họ và tên: Phạm Tâm Long

Tên gọi khác: Phạm Xuân Tâm
Ngày sinh: 21-12-1928
Quê quán: Xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội