Đồng chí Nguyễn Đình Bin

Cập nhật lúc 15h24  -  Ngày 15/03/2016

Đồng chí Nguyễn Đình Bin

Họ và tên: Nguyễn Đình Bin

Ngày sinh: 10-7-1944
Quê quán: Xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương