Đồng chí Trịnh Đình Dũng

Cập nhật lúc 15h34  -  Ngày 11/04/2016

Đồng chí Trịnh Đình Dũng

Họ và tên: Trịnh Đình Dũng

Ngày sinh: 25/08/1956
Quê quán: Xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc
Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII