Đồng chí Hồ Mẫu Ngoạt

Cập nhật lúc 9h54  -  Ngày 24/09/2015

Đồng chí Hồ Mẫu Ngoạt

Họ và tên: Hồ Mẫu Ngoạt

Ngày sinh: 15-7-1956
Quê quán: Xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An