• Xây dựng chỉnh đốn Đảng những thành tựu nổi bật  

Hồng Lĩnh ( Hà Tĩnh): Kết quả bước đầu sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy
13/09/2019
(ĐCSVN) - Hiện nay, 04 đoàn thể và 70% phòng, ban của Ủy ban nhân dân Thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) chỉ bố trí 01 cấp phó; sáp nhập 4 cơ quan thành 2 cơ quan, tiếp tục thực hiện các đề án sáp nhập một số đơn vị khác.
Giám sát, phản biện – Khâu đột phá trong hoạt động của công tác Mặt trận
15:33 17/09/2019
(ĐCSVN) – Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp đã khẳng định bước phát triển mới trong việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Từ đây, công tác giám sát, phản biện xã hội đã trở thành một hoạt động thường xuyên, trọng tâm của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, có nơi được xem là hoạt động đột phá...
Đồng Tháp: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
15:22 17/09/2019
(ĐCSVN) - Thời gian qua, việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có những nét mới, nhanh và sâu rộng hơn. Qua đó, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Vụ VN Pharma: Chuyển kết luận thanh tra sang Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
21:02 16/09/2019
(ĐCSVN) - Thanh tra Chính phủ chuyển kết luận thanh tra sang Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm.
Điện Biên: Hiệu quả thiết thực sau 3 năm triển khai Chỉ thị 05
10:56 16/09/2019
(ĐCSVN) - Qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, bên cạnh việc tập trung thực hiện các nội dung đột phá, giải quyết những vấn đề nóng, bức xúc tại địa phương, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Điện Biên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.
Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị nhờ tinh gọn bộ máy
16:39 13/09/2019
(ĐCSVN) - Nhận thức rõ việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là vấn đề cấp bách hiện nay, Tỉnh ủy An Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị, kiện toàn đội ngũ cán bộ gắn với tinh giản biên chế.
Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng
15:24 13/09/2019
(ĐCSVN) – Tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã chú trọng nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
10:58 13/09/2019
(ĐCSVN) – Xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức cách mạng, năng động, dám nghĩ, dám làm góp phần quan trọng trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tỉnh ủy các địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên.
Kiên quyết loại bỏ cán bộ hư hỏng, tham nhũng ra khỏi bộ máy
15:05 12/09/2019
(ĐCSVN) – Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, cần tập trung xử lý nghiêm khắc, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; kiên quyết loại bỏ những cán bộ hư hỏng, tham nhũng ra khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước…
Chỉ rõ người đứng đầu ngành, địa phương nào 'né' tiếp công dân?
21:32 11/09/2019
(ĐCSVN) - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị cần chỉ rõ người đứng đầu các ngành, các cấp nào không trực tiếp thực hiện quy định tiếp công dân, để có biện pháp xử lý nghiêm.