• Video-Audio  

Tập trung tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình tiên tiến
15:28 11/09/2019
(ĐCSVN) - Để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2019-2020.
Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng làm cho Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh
10:59 05/08/2019
(ĐCSVN) - Bạn đọc Lê Hiếu, địa chỉ email: lehieu82@gmail.com có hỏi: Công tác kiểm tra, giám sát có vị trí và vai trò quan trọng như thế nào trong sự lãnh đạo và hoạt động của Đảng?