• Tư liệu văn kiện  

Chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
11/09/2019
(ĐCSVN) - Ngày 23/8/2019, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 56-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
Tập trung tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình tiên tiến
15:28 11/09/2019
(ĐCSVN) - Để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2019-2020.
Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
18:33 10/09/2019
(ĐCSVN) - Ngày 07/8/2019, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 54-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
17:05 10/09/2019
(ĐCSVN) - Ngày 16/8/2019, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.
Tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện
18:18 03/09/2019
(ĐCSVN) - Thay mặt Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K’Ré vừa ký ban hành Kế hoạch số 2755-KH/BDVTW về việc theo dõi, nắm tình hình nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
Nghị quyết của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài
15:16 23/08/2019
(ĐCSVN) - Ngày 20/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:
Chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng các cấp
21:14 19/08/2019
(ĐCSVN) – Ngày 15/8/2019, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 55-KL/TW về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Sau đây là toàn văn Kết luận.
Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
11:01 10/08/2019
(ĐCSVN) - Ngày 18/6/2019, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 195-QĐ/TW về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Sau đây là toàn văn Quy định.
Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên
09:18 09/08/2019
(ĐCSVN) - Ngày 11/6/2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Quyết định số 1195-QĐ/UBKTTW về Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên. Sau đây là toàn văn Quyết định.
Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên
17:04 06/08/2019
(ĐCSVN) - Ngày 21/1/2019, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Sau đây là toàn văn Chỉ thị.