Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn hướng dẫn thảo luận tại hội thảo. (Ảnh: N.Hà)

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Tấn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội thảo.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của tỉnh về 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (1969-2019). Hội thảo nhằm tìm ra các giải pháp và làm rõ cách thức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận 34 của Tỉnh ủy về Đề án nâng cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành trên địa bàn gắn chặt chẽ với việc học tập và làm theo Bác.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đề nghị các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên tham gia hội thảo tập trung vào chủ đề gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, rèn luyện phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên trên địa bàn nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại hội thảo, các đại biểu, các nhà khoa học đã trình bày nhiều tham luận, ý kiến tập trung vào các giải pháp xây dựng phong cách dân chủ, quần chúng của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị, địa phương; tác động việc học tập và làm theo Bác cũng như sự chuyển biến về rèn luyện phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, công chức…

Hội thảo đã ghi nhận ý kiến về những cố gắng tập trung, thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Thành ủy trong thời gian qua. Tuy nhiên, cũng có ý kiến thẳng thắn nhìn nhận rằng nhiều người vẫn chưa coi trọng đúng mức việc học tập lý luận chính trị và không xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, thiếu nghiêm túc khi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị…

Nêu giải pháp cho vấn đề trên, đồng chí Phạm Tấn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo các cơ quan, người đứng đầu có trách nhiệm chấn chỉnh lại ý thức của các cán bộ thuộc cấp mình được cử đi học, phải có biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, thái độ học tập của các học viên, nếu phát hiện không nghiêm túc phải có biện pháp xử lý nghiêm để răn đe./.

Phương Xuân (tổng hợp)