TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ -TÀI CHÍNH HÀ NỘI

Địa chỉ số 953, Km15, Quốc Lộ 6, P. Phú Lãm, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018 -2019

Trường Trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội thành lập ngày 20/11/1961. Trường được cấp phép chuyên đào tạo về Trung cấp Kế toán Doanh nghiệp, Trung cấp Kế toán Hợp tác xã, Trung cấp Kế toán Hành chính –Sự nghiệp, Trung cấp Kế toán Xây dựng, Trung cấp Tài chính– Ngân hàng, Trung cấp Pháp luật, Trung cấp Kinh doanh thương mại, dịch vụ và Trung cấp Tin học ứng dụng.

Trường đã được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều Bằng khen của của các Bộ, Ngành, Đoàn thể và Thành phố về công tác đào tạo nguồn nhân lực cho Thành phố và đất nước.

Năm học 2018 -2019, Trường Trường Trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội thông báo tuyển sinh các ngành được cấp phép đào tạo, cụ thể như sau:

1. Tuyển sinh các đối tượng tốt nghiệp Trung học cơ sở để vừa học văn hóa Trung học phổ thông vừa đào tạo trình độ Trung cấp một trong các ngành như: Kế toán Doanh nghiệp, Trung cấp Kế toán Hợp tác xã, Trung cấp Kế toán Hành chính –Sự nghiệp, Trung cấp Kế toán Xây dựng, Trung cấp Tài chính – Ngân hàng, Trung cấp Pháp luật, Trung cấp Kinh doanh thương mại, dịch vụ và Trung cấp Tin học ứng dụng.

Thời gian đào tạo là 3 năm, trong đó 2 năm đầu vừa học văn hóa phổ thông lớp 10, 11 vừa học Trung cấp, cuối năm lớp 11 thì thi tốt nghiệp Trung cấp và được cấp bằng Trung cấp. Năm thứ 3 chỉ học văn hóa phổ thông lớp 12 và thi tốt nghiệp Trung học phổ thông lấy bằng THPT.

 Học phí học Trung cấp được miễn phí. Học phí học văn hóa phổ thông là 110.000đ/tháng, mỗi năm thu 9 tháng học phí văn hóa phổ thông

Sau khi tốt nghiệp Trungcấp và THPT được học liên thông Cao đẳng, Đại học.

2. Tuyển sinh các đối tượng tốt nghiệp Trung học cơ sở để đào tạo trình độ Trung cấp một trong các ngành như: Kế toán Doanh nghiệp, Trung cấp Kế toán Hợp tác xã, Trung cấp Kế toán Hành chính –Sự nghiệp, Trung cấp Kế toán Xây dựng, Trung cấp Tài chính – Ngân hàng, Trung cấp Pháp luật, Trung cấp Kinh doanh thương mại, dịch vụ và Trung cấp Tin học ứng dụng.

- Thời gian đào tạo là 2 năm (20 tháng)

 

- Được cấp Bằng Trung Cấp

 

- Học phí học Trung cấp được miễn phí

- Sau khi tốt nghiệp Trung cấp được học liên thông Cao đẳng

3.   Tuyển sinh các đối tượng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc học xong chương trình lớp 11 đủ điều kiện lên lớp 12 để đào tạo trình độ Trung cấp

STT

Đào tạo trình độ trung cấp ngành

Học phí năm

2018-2019

(đồng/tháng)

Học phí năm

2019-2010

(đồng/tháng)

Ghi chú

1.

Kế toán Doanh nghiệp

395.000

535.000

- Năm học 2018-2019 thu 10 tháng học phí

 

- Năm học 2019-2020 thu 5 tháng học phí

2.

Kế toán Hợp tác xã

395.000

535.000

3.

Kế toán Xây dựng

395.000

535.000

4.

Kế toán Hành chính - Sự nghiệp

395.000

535.000

5.

Tài chính - Ngân hàng

395.000

535.000

6.

Pháp luật

395.000

535.000

7.

Kinh doanh thương mại dịch vụ

395.000

535.000

8.

Tin học ứng dụng

460.000

460.000


- Thời gian đào tạo là 1,5 năm, (15 tháng) được cấp bằng Trung cấp.

- Sau khi tốt nghiệp Trung cấp với đối tượng tuyển sinh đã tốt nghiệp lớp 12 được học liên thông Cao đẳng, Đại học

- Sau khi tốt nghiệp Trung cấp với đối tượng tuyển sinh đã học hết lớp 11 đủ điều kiện lên lớp 12 được học liên thông Cao đẳng

Lưu ý:

Nhà trường có chỗ ở nội trú miễn phí. Có bếp ăn tập thể cho học sinh