Sáng 12/10, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018).

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi Lễ. (Ảnh: Hiền Hòa)

Dự buổi Lễ có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; nguyên Ủy viên Thường vụ, nguyên Thường trực Bộ Chính trị Phạm Thế Duyệt; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, đại diện Chính phủ, Quốc hội, MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy Trung ương; các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các cấp ủy; lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương qua các thời kỳ…

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình bày đã nêu rõ: Cách đây tròn 70 năm, ngày 16/10/1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khoá I) ra Quyết nghị số 29-QN/TW thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, Quyết nghị nêu rõ: “...Trung ương quyết định thành lập Ban Kiểm tra đi xuống các khu xét xem chủ trương của Đảng có được thi hành và có sát đúng không, đồng thời xem xét sự thi hành kỷ luật trong Đảng để thu thập kinh nghiệm giúp Trung ương bổ khuyết chính sách của Đảng...”. Ban Kiểm tra Trung ương đầu tiên do đồng chí Trần Đăng Ninh, Uỷ viên Trung ương Đảng làm Trưởng ban; nơi làm việc tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Từ khi ra đời đến nay, ngành Kiểm tra đã nhiều lần được bổ sung, điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, phát triển về tổ chức và đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng.

Cùng với sự phát triển về tổ chức, qua mỗi nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, nhiệm vụ của UBKT được bổ sung, sửa đổi và quy định trong Điều lệ Đảng. Từ nhiệm vụ phục vụ cấp uỷ kiểm tra việc thực hiện đường lối kháng chiến kiến quốc; xem xét tư cách, kiểm tra những vụ việc đảng viên làm trái Điều lệ Đảng, vi phạm kỷ luật, đạo đức cách mạng, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; giải quyết tố cáo, khiếu nại; kiểm tra tài chính đảng, thi hành kỷ luật, đến kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nhiệm vụ giám sát được bổ sung kể từ Đại hội Đảng lần thứ X.

Suốt 70 năm qua, ngành Kiểm tra đã không ngừng phấn đấu, trưởng thành, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong từng thời kỳ cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, thống nhất trong Đảng; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chiến đấu giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

“Từ ngày đầu thành lập, Ban Kiểm tra Trung ương chỉ có 3 thành viên chuyên trách và một số ít cán bộ giúp việc, đến nay ngành Kiểm tra của Đảng đã có hàng vạn cán bộ chuyên trách và kiêm chức ở các cấp. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào, lúc chiến tranh hay khi đã hoà bình, kể cả những thời điểm thử thách gay go, ác liệt nhất, đội ngũ cán bộ kiểm tra luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”- đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động cho tập thể cơ quan

Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: Hiền Hòa)

Với những thành tích đã đạt được, nhiều tập thể và cá nhân ngành Kiểm tra đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý; ngành Kiểm tra và Cơ quan UBKT Trung ương đã được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng. Chiến công, sự hy sinh, nỗ lực phấn đấu không ngừng của các thế thế hệ cán bộ kiểm tra đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”.

Tại buổi Lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã chúc mừng những thành tích và bề dày kinh nghiệm trong suốt 70 năm qua của ngành Kiểm tra Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, 70 năm qua, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, uỷ ban kiểm tra các cấp và các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, không ngừng phấn đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; vai trò, vị thế, uy tín của uỷ ban kiểm tra từng bước được nâng cao; nhiều tập thể, cá nhân của ngành Kiểm tra đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Thành tích, cùng sự hy sinh, nỗ lực không ngừng của lớp lớp thế hệ cán bộ kiểm tra đã làm nên truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy” của ngành Kiểm tra Đảng.

Nhất trí với những nhiệm vụ Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề ra trong thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị cấp uỷ, tổ chức đảng và uỷ ban kiểm tra các cấp cần thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, phải tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để tạo thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác kiểm tra; để thấy rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh để lãnh đạo đất nước trong giai đoạn cách mạng mới; góp phần tạo môi trường minh bạch, lành mạnh để phát triển đất nước; củng cố niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân đối với Đảng.

Thứ hai, công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy phòng ngừa, xây là chính. Qua kiểm tra, giám sát để kịp thời nhắc nhở, cảnh tỉnh, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự thiếu gương mẫu của tổ chức đảng, đảng viên; đồng thời, kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm.

Thứ ba, trong công tác kiểm tra cần chú ý khâu phát hiện sai phạm, thông qua hoạt động giám sát, qua báo chí, qua tố giác của nhân dân... Chú trọng kiểm tra, giám sát các địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh sai phạm, tiêu cực. Khi đã phát hiện dấu hiệu vi phạm phải nhanh chóng kiểm tra, làm quyết liệt, triệt để, giải quyết dứt điểm. Kết luận kiểm tra phải rõ ràng, minh bạch; xử lý phải công tâm, khách quan; kỷ luật phải nghiêm minh, thuyết phục; tránh tình trạng "trông chờ, nghe ngóng", "nặng trên, nhẹ dưới"...

Thứ tư, các cấp uỷ, nhất là người đứng đầu, một mặt, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ - mặt khác, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra; phải khắc phục ngay tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong công tác kiểm tra. Coi trọng việc nắm tình hình hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị để sớm phát hiện, ngăn ngừa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, nhất là các dấu hiệu vi phạm khi còn manh nha, để vi phạm không trầm trọng hơn.

Thứ năm, phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ làm công tác kiểm tra phải luôn giữ vững bản lĩnh, có dũng khí đấu tranh, chính trực, phải chí công vô tư đấu tranh với sai phạm, tiêu cực trong Đảng; phải nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc, cơ chế, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước, thực thi nhiệm vụ với động cơ trong sáng; luôn phấn đấu, rèn luyện tác phong công tác, không kiêu ngạo, say sưa với thành tích, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tâm huyết, kiên quyết và trách nhiệm cao trong nghề nghiệp; phải thực sự gương mẫu trong cuộc sống hằng ngày.

Nhắc lại Di chúc của Bác Hồ khi nói về việc xây dựng đất nước, Người viết: Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi”, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, trong tình hình hiện nay, công tác kiểm tra và ngành Kiểm tra có vai trò vô cùng quan trọng nhằm loại bỏ những hư hỏng, sai phạm của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, để xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”.

“Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đồng hành, ủng hộ ngành Kiểm tra; chia sẻ với những khó khăn mà các đồng chí gặp phải trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Tin rằng, truyền thống vẻ vang 70 năm qua sẽ được trao truyền, là động lực cổ vũ mạnh mẽ ngành Kiểm tra hôm nay tiến lên một tầm cao mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó” – đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ.

Các tập thể được nhận Bằng khen của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: Hiền Hòa)

Tại buổi Lễ, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, tặng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đã trao Cờ thi đua cho 20 tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng; tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng./.

Văn Minh - Hiền Hòa