Quang cảnh họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: VA

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV khai mạc vào ngày 22/5/2017 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 22,5 ngày (không kể ngày nghỉ) và Quốc hội họp phiên bế mạc vào ngày 21/6/2017.

Trình bày Báo cáo tóm tắt chương trình và nội dung Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Lê Bộ Lĩnh - Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, theo thông lệ, tại kỳ họp đầu năm, Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng pháp luật. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng tập trung xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 13 dự án luật, 05 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 05 dự án luật khác.

Các dự án luật được Quốc hội xem xét, thông qua, gồm: Luật Đường sắt (sửa đổi); Luật Quản lý ngoại thương; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Luật Thủy lợi; Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật Cảnh vệ; Luật Du lịch (sửa đổi); Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.

Các nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua, gồm: Nghị quyết về thi hành Bộ luật Hình sự; Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào; Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Các dự án luật được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến, gồm: Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi); Luật Thủy sản (sửa đổi); Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội dành khoảng 6,5 ngày để xem xét, thảo luận và quyết định về các vấn đề sau: Các báo cáo của Chính phủ về đánh giá, bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015. Về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành Tiểu dự án để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016…

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho cử tri và nhân dân theo dõi, nắm bắt kịp thời nhiều nội dung quan trọng, Quốc hội sẽ phát thanh, truyền hình trực tiếp 12 phiên họp toàn thể tại hội trường.

Về việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho đồng chí Đinh La Thăng chuyển về sinh hoạt tại đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Tại Hội nghị Trung ương 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII. Thôi chức giữ Ủy viên Bộ Chính trị tức là thôi giữ chức Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh, thôi Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh. Bộ Chính trị đã điều động đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về giữ chức Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Đảng Đoàn Quốc hội đề nghị giới thiệu đồng chí Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh.  Tới đây, Đoàn TP. Hồ Chí Minh  sẽ họp và bầu Trưởng đoàn mới. Đồng chí Đinh La Thăng có nguyện vọng chuyển sinh hoạt tại Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, đồng thời đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hóa cũng có văn bản đề nghị xin đồng chí Đinh La Thăng về sinh hoạt tại đoàn.

"Với hai đề nghị như trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết, nhất trí về việc chuyển sinh hoạt đoàn Đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng từ đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh về đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa” – Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho hay./. 

Mỹ Anh