Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh, Kỳ họp đã tập trung và cho ý kiến các nội dung trong chương trình mà Kỳ họp đã đề ra, tiến hành giám sát chuyên đề về công tác quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất, trọng tâm là nguồn tài nguyên đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn Thành phố; chất vấn đối với Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ; Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố; HĐND đã thảo luận và thống nhất đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND về nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội quốc phòng - an ninh trong 6 tháng đầu năm 2018.

Theo Chủ tịch HĐND Thành phố, trong 6 tháng đầu năm, Thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực: Tăng trưởng kinh tế tiếp tục tăng khá hơn so với cùng kỳ, thu ngân sách khả quan, chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả. Các hoạt động văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, hợp tác quốc tế …có nhiều chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo tốt hơn, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Lĩnh vực khoa học công nghệ, Thành phố đạt nhiều thành tựu góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, phát triển Thành phố thông minh, thúc đẩy hỗ trợ tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng tăng trưởng. Công tác quản lý nhà nước thực hiện mục tiêu thoát nghèo bền vững ngày càng thực chất, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội.

Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm trao đổi với các đại biểu tại kỳ họp

Thực hiện chính sách đối với người có công với nước có nhiều tiến bộ, đảm bảo chính sách của Nhà nước đến đúng đối tượng, kịp thời. Những hỗ trợ của Thành phố tạo được sự đồng thuận của xã hội, thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn", giáo dục truyền thống trong cán bộ, công chức, viên chức thế hệ trẻ, bù đắp phần nào những hi sinh mất mát của những thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có công.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thành phố cũng còn có một số nhiệm vụ có khả năng không hoàn thành, có những giải pháp thiếu tính khả thi; nhiều dự án chậm triển khai gây bức xúc trong nhân dân. Lĩnh vực khoa học công nghệ chưa phát huy hết tiềm năng thế mạnh của Thành phố, nhiều lĩnh vực chưa đáp ứng sự phát triển của Thành phố, kết nối giữa các nhà khoa học, các kết quả nghiên cứu, thành tựu của khoa học với các đơn vị, doanh nghiệp để nâng cao năng suất lao động chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn có mặt hạn chế, thiếu năng động, nhất là giải quyết các vấn đề ngập nước, giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường… nhiều mặt chưa có hiệu quả. Tính bền vững trong công tác giảm nghèo có mặt chưa đạt yêu cầu; đào tạo và giải quyết việc làm cho người nghèo có mặt thiếu bền vững, giải pháp cho diện cận nghèo thiếu đồng bộ, dễ phát sinh tái nghèo. Việc thực hiện chương trình đột phá của Thành phố còn chậm. Cùng với đó, việc triển khai các giải pháp của HĐND để thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội còn hạn chế.

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, tại kỳ họp, các đại biểu đã phân tích các nguyên nhân và dự báo thời cơ cũng như những thách thức, đồng thời đưa ra những giải pháp khả thi nhằm tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết về kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2018 và các nghị quyết khác của HĐND.

Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh, HĐND đề nghị UBND cần tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt để tạo sự chuyển biến hiệu quả hơn trong thời gian tới; trong đó cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau:

Toàn cảnh Kỳ họp

Thứ nhất, UBND Thành phố cần xác định trọng tâm, trọng điểm những nhiệm vụ chỉ tiêu đạt thấp để phấn đấu, có phân công nhiệm vụ rõ ràng , tránh đùn đẩy, dàn trải để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018;

Thứ hai, khẩn trương tích cực hơn trong triển khai các Nghị quyết của HĐND về thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội; các nghị quyết chuyên đề của HĐND về quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch, xử lý hiệu quả các dự án chậm triển khai: về vấn đề ô nhiễm môi trường , rác thải, cải cách hành chính, ngập nước, an toàn thực phẩm..,  và các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này.

Thứ ba, tập trung giải quyết các vấn đề nhân dân bức xúc, những vụ việc người dân khiếu nại, khiếu kiện kéo dài;

Thứ tư, UBND Thành phố khẩn trương chuẩn bị nội dung còn lại để thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội thuộc thẩm quyền HĐND Thành phố quyết định, trình HĐND trong kỳ họp bất thường dự kiến tổ chức vào tháng 9 tới đảm bảo chất lượng và đúng quy định pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng kêu gọi các tầng lớp nhân dân , cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động Thành phố phát huy truyền thống đoàn kết năng động sáng tạo chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn thách thức bằng những hành động cụ thể thiết thực, thi đua giành nhiều thắng lợi trong năm 2018.

HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả, nhanh đưa các Nghị quyết của HĐND đi vào cuộc sống. Các tổ đại biểu HĐND khẩn trương tổ chức các chương trình tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp này nhằm tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.


Tân Lê