Tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
16:04 24/01/2019
(ĐCSVN) – Đó là phát biểu của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm...