Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản chia sẻ kết quả khảo sát về quản lý bùn đất tổng hợp
16:05 12/01/2018
(ĐCSVN) – Ngày 12/1, tại Đà Nẵng, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả công tác khảo sát thu thập dữ liệu do JICA thực hiện về “Quản lý bùn...