• Ngân hàng chính sách xã hội vì mục tiêu xóa đói, giảm nghèo  

Sau gần 15 năm có hơn 831 nghìn hộ đoàn viên thanh niên vay vốn NHCSXH lập nghiệp
24/03/2017
(ĐCSVN) - Từ các nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), nhiều đoàn viên, thanh niên đã có điều kiện học tập, sản xuất, vững vàng trên con đường lập thân, lập nghiệp. Đồng thời, thông qua hoạt động ủy thác nguồn vốn vay đãi đã tạo được sự gắn kết giữa cơ sở Đoàn với thanh niên.
Bảo vệ và phát triển rừng bền vững
21:28 21/03/2017
(ĐCSVN) – Ngày 21/3 được Đại hội đồng Liên hợp quốc chọn làm Ngày quốc tế về rừng. Đây là dịp để các quốc gia nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của rừng, khuyến khích người dân trong nước có trách nhiệm bảo vệ và phát triển rừng bền vững.
Mang hạnh phúc đến với người nghèo
15:30 21/03/2017
(ĐCSVN) - Với mục tiêu “Vì hạnh phúc của người nghèo, vì an sinh xã hội”, cùng với nhiều nỗ lực trong công tác triển khai hoạt động tín dụng chính sách, trong 14 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã thực hiện hiệu quả góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững.
Đồng hành cùng hộ nghèo
16:33 17/03/2017
(ĐCSVN) - Thời gian qua, NHCSXH huyện An Minh (Kiên Giang) phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ trong việc kịp thời đưa nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
Bước chuyển tích cực của tín dụng chính sách trên địa bàn Tây Nguyên
11:07 11/03/2017
(ĐCSVN) – Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn Tây Nguyên được khởi động từ đầu năm 2012 và đã trải qua chặng đường gần 5 năm. Đến nay, nhìn lại kết quả thực hiện những mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, nhiều hộ thoát nghèo và phát triển đi lên cho thấy nguồn vốn tín dụng chính sách tại đây đã có những bước chuyển mạnh mẽ cả về lượng và chất.