Ngày 16/8, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị tập huấn xây dựng văn kiện Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đông đảo đội ngũ cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông, các Ban xây dựng Đảng; thư ký của các Tiểu ban giúp việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; đại diện thường trực, chánh văn phòng các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; đại diện thường trực đảng ủy 71 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông… dự hội nghị.

Hội nghị tập huấn xây dựng văn kiện Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025
do Văn phòng Tỉnh uỷ Đắk Nông tổ chức ngày 16/8. (Ảnh:baodaknong.org.vn)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh, việc xây dựng các văn kiện đại hội càng cụ thể, sát với tình hình thực tế của từng địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị bao nhiêu thì hiệu quả mang lại tốt bấy nhiêu. Do đó, các đại biểu tham dự hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ để tiếp thu các nội dung, trao đổi làm sáng tỏ những vấn đề chưa rõ. Trên cơ sở nội dung hội nghị tập huấn, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo trong công tác tham mưu cấp ủy xây dựng hệ thống văn kiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương mình. Quá trình xây dựng văn kiện phải nắm kỹ và vận dụng sáng tạo nghị quyết của cấp trên cũng như tình hình, lợi thế của địa phương, ngành trên cơ sở khoa học, không rập khuôn máy móc, xa rời thực tế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông giới thiệu một số nội dung liên quan đến việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, văn kiện phải có cấu trúc hợp lý, ngoài việc đánh giá thực trạng, cần đi thẳng vào những vấn đề trọng tâm, chủ yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ. Nguồn thông tin, số liệu để biên tập báo cáo chính trị thuộc tất cả các lĩnh vực phải được các cơ quan chức năng cung cấp một cách chuẩn xác, chính thống.

Việc xây dựng các văn kiện phải bảo đảm chính xác về nội dung chính trị, về nhận thức, về đánh giá, về các khái niệm, từ ngữ, số liệu, sự trong sáng của tiếng Việt. Văn kiện phải được soạn thảo, biên tập theo quy trình khoa học, bảo đảm truyền tải chính xác tư tưởng và nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; đồng thời, tập hợp được trí tuệ của toàn đảng bộ, ý chí, nguyện vọng của nhân dân…/. 

PV