(ĐCSVN) - Sau 3 năm thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 1956), đã có nhiều lao động nông thôn tìm được việc làm, có thu nhập ổn định sau khi theo học các lớp đào tạo nghề

 

 Đào tạo nghề tại trường nghề Cao Thắng TP HCM

 

Đào tạo nghề tại trung tâm dạy nghề người khuyết tật TPHCM

 

 Lao động nông thôn Bắc Ninh tiếp cận với nghề mộc dân dụng

 

Học nghề làm tranh dân gian ở Bắc Ninh

 

Nhiều lao động đã tìm được việc làm, có thu nhập ổn định

 

Các buổi hưởng nghiệp được tổ chức nhằm giúp người lao động có lựa chọn phù hợp 
trước khi tham gia các lớp học nghề 

 

Lao động phổ thông học nghề điện dân dụng tại huyện Văn Lâm, Hưng Yên

 

 Một lớp hướng nghiệp cho học sinh phổ thông ở thành phố HCM