Sáng ngày 10/7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Luật sư (LĐLS) Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh, từ khi thành lập cho đến nay, LĐLS Việt Nam đã tạo lập được niềm tin với Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị pháp lý do Đảng, nhà nước giao phó. LĐLS Việt Nam đã trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội với đội ngũ luật sư.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương
 phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TH).

Trong công tác xây dựng pháp luật, Liên đoàn đã tích cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật của Chính phủ, của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trước khi trình Quốc hội hay nhiều văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp chủ trì khi lấy ý kiến. Đặc biệt, trong những năm gần đây, LĐLS Việt Nam đều cử từ 30 đến 40 luật sư tham gia rà soát các thủ tục hành chính theo yêu cầu của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính. Kết quả về rà soát thủ tục hành chính hàng năm được Hội đồng nghiệm thu và đánh giá tốt. Từ năm 2015 đến nay, LĐLS Việt Nam đã cử hơn 700 luật sư tham gia vào trợ giúp pháp lý tại trụ sở tiếp dân Trung ương tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần vào việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Nhà nước, đồng thời giúp người dân được hưởng trợ giúp pháp lý miễn phí từ đội ngũ luật sư. Đồng thời, Liên đoàn thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ luật sư….

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương sự nỗ lực và những kết quả mà LĐLS Việt Nam, giới luật sư cả nước đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch nước khẳng định vị trí và vai trò của luật sư ở Việt Nam ngày càng trở nên quan trọng trong việc góp phần phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ gìn an ninh trật tự xã hội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, năm nay là năm thứ ba, năm bản lề có ý nghĩa quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh…Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, LĐLS Việt Nam cần tập trung thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020, Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế 2010-2020 trong bối cảnh đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng với quốc tế.

Đồng thời, triển khai nghiên cứu “xây dựng cơ chế phát triển đội ngũ luật sư, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của luật sư” theo sự phân công của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

Cùng với đó cần phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của xã hội.

LĐLS Việt Nam cần chú trọng hơn nữa về công tác xây dựng Đảng, xây dựng LĐLS Việt Nam trong sạch vững mạnh; hỗ trợ pháp lý cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người dân ở vùng sâu, vùng xa; kịp thời tham mưu với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện về thể chế luật sư.

Chủ tịch nước cũng đề nghị, Liên đoàn cần tiếp tục tham mưu với cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luật sư, tạo cơ sở hành lang pháp lý để luật sư được đảm bảo hành nghề hợp pháp và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của pháp luật./.

Thu Hằng