Quang cảnh Hội nghị

Ngày 14/1, tại Đà Nẵng, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc Điện lực Việt Nam (EVN) kiêm Chủ tịch, Tổng giám đốc EVNCPC chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2018, công suất sản xuất điện cực đại của Tổng Công ty Điện lực miền Trung đạt 2.810 MW, tăng 7,05% so với năm 2017 (2.626MW); sản lượng điện thương phẩm thực hiện 17,559,4 tỷ kWh, đạt 102,81% kế hoạch EVN giao (17,080 tỷ kWh), tăng 9,12% so với thực hiện năm 2017 (16,091 tỷ kWh); lợi nhuận 628,521 tỷ đồng; tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện đạt 4,74%, giảm 0,56% so với kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả trên, năm 2018 chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện được EVNCPC thực hiện tốt. Các chỉ số đều thực hiện thấp hơn so với 2017 và thấp hơn so với kế hoạch EVN giao. Cụ thể, số lần mất điện thoáng qua trung bình (MAIFI) thực hiện 1,96  lần, đạt 65,9% kế hoạch năm. Thời gian mất điện trung bình (SAIDI) thực hiện 846 phút/khách hàng, đạt 94,2% so với kế hoạch. Số lần mất điện trung bình (SAIFI) thực hiện 6,50 lần/khách hàng, đạt 60,3% so với kế hoạch.

Thực hiện chỉ số tiếp cận điện năng, toàn Tổng công ty thực hiện cấp điện mới trung áp cho 1.186 công trình, thời gian giải quyết các thủ tục của ngành điện trung bình đạt 3,40 ngày/công trình; vượt 3,60 ngày so với kế hoạch EVN giao (7 ngày/công trình).


Lãnh đạo EVNCPC trao cờ thi đua cho các điện lực trực thuộc có thành tích xuất sắc năm 2018

Tuy nhiên, cùng với các kết quả đã đạt được, trong năm 2018, trên lưới điện 110kV của EVNCPC đã xảy ra 45 vụ sự cố, giảm 11 vụ so với năm 2017 (56 vụ). Trong đó, suất sự cố kéo dài 15 vụ, giảm 0,084 so với cùng kỳ; suất sự cố thoáng qua 18 vụ, giảm 0,27 so với cùng kỳ; suất sự cố trạm biến áp 110kV 12 vụ, giảm 0,014 so với cùng kỳ.

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, bước vào năm 2019, EVNCPC xác định sẽ  tập trung đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên với chất lượng điện và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao; tiếp tục quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức để  phát triển bền vững; đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng khoa học công nghệ và tận dụng có hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao hơn nữa hiệu quả đầu tư; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động để sản xuất kinh doanh có lợi nhuận.

Tại Hội nghị, lãnh đạo EVNCPC đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018./.

Tin, ảnh: Đình Tăng