Ảnh minh họa. 

Đầu năm 2019, Chính phủ đã đưa chủ trương này vào Nghị quyết, trong đó quy định 100% trường học, bệnh viện trên địa bàn đô thị phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí bằng phương thức không dùng tiền mặt.

Đối với TP Hồ Chí Minh, ngày 11/9, Văn phòng UBND Thành phố cho biết, UBND Thành phố vừa giao các Sở liên quan triển khai và phải hoàn thành việc thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục trước tháng 12/2019.

Để việc thanh toán học phí, viện phí không dùng tiền mặt đối với người dân được dễ dàng, thuận lợi, tất cả các trường học, bệnh viện trên địa bàn Thành phố sẽ phối hợp với các tổ chức tín dụng, tố chức trung gian; thực hiện công khai tài khoản của đơn vị và có hướng dẫn về thanh toán qua tài khoản; lắp đặt các thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS) hoặc mã thanh toán QRCode hoặc phần mềm trên điện thoại di động tại các trường học, bệnh viện./.

Tin, ảnh: VL