Lễ khai mạc kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi THPT Quốc gia 2018 tại hội đồng thi Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: baotintuc.vn

Để chuẩn bị cho kỳ thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã huy động hơn 1.200 cán bộ tham gia coi thi và chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức thi an toàn, nghiêm túc. Các cán bộ được cử đi coi thi môn Tin học, thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học và Ngoại ngữ phải là giáo viên đang giảng dạy chính môn đó ở cấp THPT. Đồng thời, các giáo viên được cử đi coi thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học phải sử dụng thành thạo thiết bị thí nghiệm thực hành môn học.

Cục Quản lý chất lượng trực tiếp giao đề thi (chính thức và dự bị) cho Thủ trưởng đơn vị dự thi nơi đặt Hội đồng coi thi.

Trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức thi nói (độc thoại) với các môn Ngoại ngữ; thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học.

Cụ thể, trong ngày 11/1, thí sinh thi viết các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy vi tính môn Tin học.

Ngày 12/1, thí sinh thi viết các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học; thi nói các môn tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy vi tính môn Tin học.

Ngày 13/1, thí sinh thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học.

Phạm vi nội dung thi học sinh giỏi quốc gia năm nay theo chương trình giáo dục THPT hiện hành và chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp THPT. Đối với thi thực hành, các thí sinh thi theo nội dung cụ thể của từng môn. Môn Vật lí thi phần Cơ học, Điện học, Quang học. Môn Hóa học thi trong nội dung phân tích định lượng. Môn Sinh học thi các nội dung: Sinh thái thích nghi ở thực vật, Hóa sinh và Tế bào học, Sinh lý học thực vật và Vi sinh học.

Kết quả thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2018 sẽ được Cục Quản lý chất lượng công bố trước Tết nguyên đán Mậu Tuất./. 

Mỹ Anh