Hội nghị toàn quốc lần thứ IV về Ứng dụng Toán học. Ảnh: Anh Đức.

Từ nhiều năm nay, việc nghiên cứu và ứng dụng toán học trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, quốc phòng,... không những là mục tiêu hoạt động của Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam, mà còn là một phương thức nâng cao hiệu quả trong quản lý và cải tiến kỹ thuật của nhiều cơ quan hữu trách, nhằm sử dụng khả năng sắc bén của tư duy và công cụ toán học trong việc hình thành và giải quyết các bài toán thực tiễn nảy sinh từ yêu cầu nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, nhu cầu ứng dụng toán học để góp phần tăng cường tính hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế đang được đặt ra như một xu thế tất yếu. Hơn lúc nào hết, việc đẩy mạnh sự hợp tác giao lưu giữa các nhà toán học với chuyên gia các ngành, theo phương châm lấy ứng dụng làm mục tiêu, toán học làm công cụ, đã và đang trở nên đặc biệt cần thiết.

Trong 3 ngày làm việc, Hội nghị tập trung làm rõ những vấn đề ứng dụng của Toán học trong các lĩnh vực như: Công nghiệp, Điện lực, Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin, Giao thông vận tải, Cơ khí, Xây dựng; Địa vật lý, Mỏ, Dầu khí, Địa chất, Địa lý, Khí tượng, Thủy văn; Quản lý Xã hội, An ninh - Quốc phòng; Nông nghiệp, Thủy lợi, Môi trường, Sinh - Y học, Lâm - Ngư nghiệp; Kinh tế, Tài chính, Chứng khoán, Thương mại, Du lịch, Dịch vụ  và một số vấn đề của Toán học ứng dụng hiện đại.

Hội nghị toàn quốc lần thứ IV về Ứng dụng Toán học có khoảng 90 báo cáo được trình bày về các lĩnh vực, trong đó có khoảng 10% báo cáo đã được ứng dụng.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Tống Đình Quỳ, Chủ tịch Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam nhấn mạnh: Hội nghị là cơ hội quý báu cho cộng đồng Ứng dụng Toán học Việt Nam nói chung, những người làm ứng dụng Toán Việt Nam nói riêng, có dịp trao đổi thông tin khoa học, học hỏi kinh nghiệm ứng dụng toán học, đẩy mạnh sự hợp tác giao lưu giữa các nhà toán học với chuyên gia các ngành, theo phương châm lấy ứng dụng làm mục tiêu, toán học làm công cụ.

Trong thời gian qua, các công ty, tập đoàn kinh tế chưa đặt hàng cho các nhà Toán học, PGS.TS Tống Đình Quỳ hy vọng Hội nghị Toán học lần này sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp và các nhà Toán học./.

Mỹ Anh