Theo đó tại Quyết định số 3268/QĐ-BYT ngày 28/7/2019 Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế giữ chức Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế;

Tại Quyết định số 3113/QĐ-BYT ngày 10/7/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm ông Nguyễn Tử Hiếu giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế;

Tại Quyết định số 3299/QĐ-BYT ngày 29/7/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm lại ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ;

Bộ trưởng Bộ Y tế cùng các đồng chí trong Ban cán sự Đảng chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm lại
(Ảnh: An Nhiên)

Tại Quyết định số 3289/QĐ-BYT ngày 29/7/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó Chánh Thanh tra Bộ, giữ chức Phó Chánh Thanh tra Bộ;

Tại Quyết định số 3288/QĐ-BYT ngày 29/7/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm lại ông Giang Hán Minh, Phó Chánh thanh tra Bộ, giữ chức Phó Chánh Thanh tra Bộ;

Tại Quyết định số 3296/QĐ-BYT ngày 29/7/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, giữ chức Phó Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chúc mừng các cán bộ vừa được bổ nhiệm mới và tái bổ nhiệm.

Bộ trưởng tin tưởng trong thời gian tới, các cán bộ sẽ cùng đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được cùng đoàn kết, gắn bó, chia sẻ và tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các đồng chí được Bộ trưởng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ của Bộ trưởng, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Y tế cũng như sự giúp đỡ của các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, cùng các đơn vị liên quan và hứa trong thời gian tới các đồng chí được bổ nhiệm mới và tái bổ nhiệm sẽ cùng với cán bộ tại các đơn vị tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao./.

Đỗ Thoa