Tại buổi lễ, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã trao các Quyết định bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc Đại học Đà Nẵng, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đại học Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018 - 2023; PGS.TS Lê Thành Bắc - Chánh Văn phòng Đại học Đà Nẵng, giữ chức Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng; PGS.TS Lê Quang Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Đà Nẵng, giữ chức Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng; bổ nhiệm lại PGS.TS Ngô Văn Dưỡng chức vụ Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng.


Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Hội đồng Đại học
và các Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng ngày 23/4/2019. (Ảnh: Thanh Lan)

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ mong muốn Đại học Đà Nẵng tiếp tục vận dụng linh hoạt các văn bản pháp lý để nhanh chóng thông qua và triển khai thực hiện Luật Giáo dục Đại học, trong đó cần đặc biệt lưu ý tới quan hệ quy mô - chất lượng đào tạo của các đơn vị thành viên.

Nhấn mạnh tầm quan trọng Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ trưởng yêu cầu Đại học Đà Nẵng cần rà soát những nội dung theo chỉ đạo của Nghị quyết, chú trọng việc tiếp tục hoàn thiện đề án Đại học Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí cũng đề nghị Đại học Đà Nẵng tiếp tục rà soát mô hình đại học vùng, cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của các trường thành viên, tăng cường tính tự chủ đại học, đưa trường trở thành trung tâm đại học lớn của cả nước, khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Hội đồng Đại học Đại học Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Vũ cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Bộ GD&ĐT, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đối với ông và các Phó Giám đốc.

Trên cương vị mới, ông khẳng định sẽ làm hết sức mình để tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, xây dựng Đại học Đà Nẵng ngày càng phát triển vững mạnh.

Đại học Đà Nẵng là đại học vùng trọng điểm quốc gia, đa ngành, đa cấp, đóng vai trò trọng yếu trong đào tạo đội ngũ nhân lực, nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung./.

Anh Tuấn