Gửi câu hỏi Xóa trắng

Phát biểu khai mạc Giao lưu trực tuyến của TS. Nguyễn Văn Minh, Trưởng Ban Xây dựng Đảng,

 Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Kính thưa: -  PGS,TS. Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương.

- Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- TS. Trần Doãn Tiến – Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

- Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Lý luận, Ban tuyên giáo Trung ương.

- TS. Nguyễn Công Dũng - Phó Tổng biên tập Thường trực Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam.

- Ông Đặng Xuân Hạnh, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

- Ông Trần Quang Tuyến – Công nhân tiện, phân xưởng lắp ráp- Cty Cổ phần Xích líp Đông Anh – Hà Nội.


Cuộc giao lưu trực tuyến đang diễn ra tại Tòa soạn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

                 - Thưa các đồng chí!

70 năm đã qua nhưng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 11/6/1948, lời hiệu triệu vẫn vang mãi, vẫn còn đó đầy tính hiện thực, luôn thúc giục lòng yêu nước, tinh thần thi đua ái quốc của mỗi người dân Việt Nam. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, tinh thần thi đua ái quốc Chủ tịch Hồ Chí Minh được phát huy, cổ vũ động viên tiếp thêm sức mạnh, là động lực to lớn để dân tộc Việt Nam vượt qua mọi hy sinh gian khổ giành chiến thắng.

-Thưa các đồng chí!

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), trong những ngày này, quân và dân cả nước đang tích cực thi đua lập nhiều thành tích trên các lĩnh vực, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Với tinh thần ấy, hôm nay ngày 1/6/2018, tại trụ sở Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam  - Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”

Tổ chức cuộc Giao lưu trực tuyến này, chúng tôi mong muốn góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đơn vị địa phương và cán bộ, công chức cùng các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò và thực hành công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.


Các đại biểu, khách mời tham gia giao lưu trực tuyến

Tham gia chỉ đạo và trả lời trực tuyến, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu:

Khách mời:

- Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua -  Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

- PGS,TS. Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương.

- Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- TS. Trần Doãn Tiến – Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

- Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Lý luận, Ban tuyên giáo Trung ương.

- TS. Nguyễn Công Dũng - Phó Tổng biên tập Thường trực Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam.

- Ông Đặng Xuân Hạnh, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

- Ông Trần Quang Tuyến – Công nhân tiện, phân xưởng lắp ráp- Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh – Hà Nội.

- Các đ/c trong Ban biên tập cùng toàn thể cán bộ, phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Và bạn đọc quan tâm!

Ban Tổ chức Giao lưu trực tuyến chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu của các quý vị đại biểu đã tham gia trả lời trực tuyến.

Kính chúc sức khỏe quí vị đại biểu và chúc cho buổi Giao lưu trực tuyến thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Phát biểu Đề dẫn Giao lưu trực tuyến

 “70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Tiến sĩ Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Kính thưa: 

- Kính thưa các đồng chí và quý độc giả!

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, trước vận mệnh đất nước đang ở tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” vì thù trong, giặc ngoài, nạn đói, nạn dốt hoành hành khắp nơi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức rõ việc động viên sức mạnh của toàn thể dân tộc Việt Nam là điều rất cần thiết để thực hiện nhiệm vụ cấp bách của cách mạng.

Theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng tham gia kháng chiến và kiến quốc. Chỉ thị xác định: "… mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công".

Sau khi Ban Chấp hành Trung ương ra Chỉ thị, nhân kỷ niệm 1.000 ngày kháng chiến (Ngày Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 23/9/1945), ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”.

“Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh có tác dụng hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Đặc biệt trong những thời khắc cam go, ác liệt của dân tộc, “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, biến thành sức mạnh đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vẻ vang.

Thực hiện lời dạy của Người, nhiều phong trào thi đua đã phát triển rộng khắp, thực sự là động lực to lớn, góp phần vào thắng lợi của hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Điển hình là các phong trào thi đua: “Tuần lễ vàng”; “Bình dân học vụ”… đến “Cờ Ba nhất” trong quân đội; “Gió Đại Phong” trong nông nghiệp; “Sóng Duyên Hải” trong công nghiệp; “Hai tốt” trong giáo dục; “Ba sẵn sàng” và “Năm xung phong” trong thanh niên…

Đặc biệt trong hơn 30 năm Đổi mới, Đảng đã đề ra khẩu hiệu thi đua: “Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Nhiều phong trào đã được phát động và thực hiện có hiệu quả như “Xóa đói, giảm nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, … Và gần đây là cả nước đang tập trung triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào lớn: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”… Nhìn chung, các phong trào thi đua đã gắn bó mật thiết với quyền và lợi ích của người dân, góp phần vào những thành tựu quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, trong bảo vệ Tổ quốc.

Kính thưa các đồng chí!

“Lời kêu gọi thi đua ái quốc” cùng với nhiều bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những quan điểm, chỉ đạo, định hướng phong trào thi đua yêu nước trong nhiều thập kỷ qua; là cơ sở để Đảng, Nhà nước bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương về thi đua yêu nước, về công tác thi đua - khen thưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Ngày nay trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn vẹn nguyên ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Để tiếp tục phát huy ý nghĩa, giá trị của “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” và sức mạnh của các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, ngày 4/3/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg về việc lấy ngày 11 tháng 6 hằng năm là Ngày Truyền thống thi đua yêu nước. 

Thưa các đồng chí và các bạn!

Tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Bí thư tổ chức mới đây tại Hà Nội, nhấn mạnh về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban Bí thư cho rằng, trong nhiều nội dung cần làm thì trước hết cần phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trước hết là cán bộ, đảng viên, người đứng đầu phải hết sức gương mẫu. Đồng thời, cần phải tạo phong trào trong xã hội về tình thương yêu đồng bào, đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp theo tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Việt Nam dù ở bất cứ hoàn cảnh, môi trường làm việc nào thì mọi hành vi ứng xử phải có nghĩa, có tình; giải quyết công việc phải xuất phát trên nền tảng tình thương yêu con người theo tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ.

Kính thưa các đồng chí!

Với cách tiếp cận trên và để thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề: 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 – 11/6/2018).

Thông qua giao lưu, đối thoại trực tuyến với độc giả của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là một phương thức mới cùng với các phương thức tuyên truyền khác trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” nhằm tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa của “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định giá trị và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước qua từng giai đoạn cách mạng của Đảng và nhân dân ta, từ đó củng cố và bồi đắp niềm tin tưởng của nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giao lưu trực tuyến nhằm góp phần tuyên truyền, cổ vũ, khơi dậy và củng cố niềm tin vào các phong trào thi đua yêu nước; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII…

Với tinh thần ấy, tại buổi Giao lưu trực tuyến hôm nay, Ban Tổ chức rất mong các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia tập trung bình luận, phân tích, trao đổi, trả lời làm sâu sắc thêm các nội dung mà bạn đọc quan tâm đặt câu hỏi, với 4 nhóm vấn đề chủ yếu sau:

1. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; vị trí, vai trò và tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước; việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về phong trào thi đua trong giai đoạn mới và vai trò của tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị về chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua.

2. Những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước trong 70 năm qua; thực chất, hiệu quả các phong trào thi đua. Làm thế nào để nâng cao hiệu quả việc phát hiện, nuôi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua, các gương tập thể, cá nhân? Làm thế nào để các phong trào thi đua phát triển cả bề rộng và chiều sâu, làm cho thi đua thực sự là đòn bẩy, là động lực tinh thần to lớn, cổ vũ động viên mọi người dân phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, kiên quyết khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao? Làm thế nào để việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành phong trào thi đua rộng khắp, hiệu quả, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hiện nay? Và rồi vì sao, trong thời gian qua, vẫn có tình trạng “anh hùng sa lưới pháp luật”? Làm gì để đổi mới quá trình xét tặng các danh hiệu thi đua cho phù hợp với tình hình hiện nay?

3. Chia sẻ, trao đổi của một số điển hình tiên tiến với những mô hình mới, sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước, trong học và làm theo Bác. Sức thu hút, lan tỏa của họ đối với những người xung quanh và từ các hoạt động cụ thể.

4. Những vấn đề đặt ra và giải pháp đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền nhằm nhân rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Làm sao để các phong trào thi đua thu hút được mọi đối tượng, thành phần trong xã hội tham gia? Phong trào thi đua cần thay đổi như thế nào cho phù hợp trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0…?

Thay mặt lãnh đạo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia đã dành thời gian tham gia buổi Giao lưu trực tuyến quan trọng, đầy ý nghĩa này. 

Xin cảm ơn quý độc giả của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã tích cực tham gia Giao lưu trực tuyến, đặt thêm nhiều câu hỏi xoay quanh các nội dung, chủ đề của Giao lưu hôm nay.

Kính chúc sức khỏe quí vị đại biểu và chúc cho buổi Giao lưu trực tuyến của chúng ta đạt kết quả tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

 

PGS. TS Đào Duy QuátTư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước là một thành tố quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước là hệ thống các quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước được hình thành và phát triển trên cơ sở tiếp thu và vận dụng sáng tạo những quan điểm tư tưởng cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin về thi đua, về thi đua xã hội chủ nghĩa về vai trò của quần chúng (như các luận điểm sau: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng; cách mạng XHCN là sự nghiệp tự giác của triệu triệu quần chúng; Cách mạng XHCN là ngày hội của quần chúng…). Từ tiếp thu và phát huy mạnh mẽ chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam; từ thực tiễn đấu tranh cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc được thể hiện nổi bật trong tác phẩm: Lời kêu gọi thi đua ái quốc trong các bài nói của Người từ Đại hội anh hùng chiến sỹ thi đua toàn quốc” lần I, II, III, IV và trong hơn 30 bài nói và thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các hội nghị thi đua yêu nước của các ngành, các giới, các lực lượng, các địa phương từ năm 1951 đến 1968. Tìm hiểu tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chúng ta cần thực sự coi trọng tìm hiểu, nghiên cứu các hoạt động cụ thể của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, động viên, tặng thưởng đối với từng ngành, từng giới, từng địa phương, cơ quan, đơn vị, từng người thuộc mọi tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, lứa tuổi. Chúng ta có thể nhận thức được hệ thống những quan điểm, tư tưởng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, đó là:

-        Bản chất của thi đua yêu nước bắt nguồn từ ra đời của chế độ mới, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Chỉ có dưới chế độ dân chủ nhân dân và xã hội chủ nghĩa, dưới chế độ nhân dân lao động làm chủ nước nhà thì mới có phong trào thi đua”, “Mỗi người lao động, dù là lao động trí óc, lao động sản xuất hay lao động quản lý, có lòng yêu nước, yêu chế độ đều nhận thức được “Thi đua ái quốc là lợi ích cho mình, lợi ích cho gia đình mình và lợi ích cho làng, cho nước”.

-        Bản chất của chế độ XHCN là giải phóng giai cấp, xóa bóc lột, giải phóng xã hội, xóa bất công, giải phóng con người, mang lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho mọi con người. Chính vì thế mà thi đua yêu nước trong chủ nghĩa xã hội luôn mang lại bản chất nhân văn cao cả.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm”, “Lao động sáng tạo ra xã hội,thi đua thì cải tạo con người”.

-        Bản chất của thi đua ái quốc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa vận mệnh quốc gia, dân tộc và thi đua khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra quan niệm  “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”.

Như vậy, bản chất của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước là khơi dậy, phát huy tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân và hành động yêu nước, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, yêu công việc cách mạng, thực hiện tốt công việc hàng ngày.

-        Ý nghĩa của Thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh là “Thi đua là yêu nước, thi đua là đoàn kết, Thi đua là cải tạo bản thân; là hoàn thành nhiệm vụ; Tổ chức đoàn kết, vững mạnh" Con người tiến bộ: khơi dậy tiềm năng sáng tạo của con người, cải tạo bản thân con người.

-        Mục đích của Thi đua theo tư tưởng Hồ Chí Minh là thực hiện tốt nhiệm vụ chủ yếu của tư tưởng thời cách mạng tiến tới mục đích cuối cùng là làm cho nước nhà nhanh được độc lập, tự do, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, đời sống của nhân dân được ấm no, hạnh phúc - kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công.

-        Nội dung của thi đua yêu nước phải toàn diện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đất nước: Kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, xã hội… phải bám sát mục đích, yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cách mạng, phải thiết thực, rõ ràng, đúng mực.

-        Lực lượng tham `gia thi đua yêu nước là toàn dân “sĩ, công, thương, binh, gái, trai, già , trẻ, toàn thể quốc dân ta vô luận ở địa vị nào, làm công việc gì phải gia sức tham gia cuộc thi đua yêu nước” “Người người thi đua, ngành ngành thi đua”.

-        Động lực thi đua theo tư tưởng Hồ Chí Minh là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, là “lợi ích cho mình, lợi ích cho gia đình mình và lợi ích cho làng cho nước”.

-        Lãnh đạo thi đua là một phương thức lãnh đạo của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: Thi đua yêu nước là một phong trào cách mạng rộng lớn diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, liên quan đến tất cả các thành phần, tầng lớp, xã hội. Do đó Đảng cần lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức một cách chặt chẽ, thông suốt, liên tục và bền bỉ.

Do đó, khi lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ, từng giai đoạn các cấp ủy phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo phát động, nuôi dưỡng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

-        Phương châm thi đua yêu nước: Theo Hồ Chủ tịch “Thi đua không phải là ganh đua, giấu nghề” mà là “Người đó trước hiểu biết dẫn dắt người đi sau” “Thi đua có nghĩa là mọi người phát triển tài năng, sáng kiến của mình, học hỏi điều hành, giúp nhau sửa chữa khuyết điểm để cùng nhau tiến bộ”.

-        Thi đua phải gắn liền với khen thưởng, khen thưởng phải đúng người, đúng việc và kịp thời.

-        Cách làm thi đua:

+ Dựa vào lực lượng của dân

+ Dựa vào tinh thần của dân

+ Để gây hạnh phúc cho dân

PGS.TS Đào Duy Quát: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Việt Nam từ nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành quốc gia độc lập. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước.

-        Thực dân Pháp thực hiện dã tâm vũ lực, xâm lược nước ta hòng đặt lại ách thống trị nước ta lần nữa. 23/9/1945, thực dân Pháp đã gây hấn ở Nam bộ.

-      Ngày 06/1/1946, 82% cử tri của cả nước đã tham gia bầu cử 333 đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Thời kỳ này, Nhà nước non trẻ của ta đứng trước  3 thách thức hiểm nghèo:

+ 95% dân mù chữ.

+ Nạn đói 1954 làm 2 triệu đồng bào chết đói.

+ 12/1946, thực dân Pháp gây hấn  tấn công Hà Nội.

Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi  toàn quốc kháng chiến với ý chí: “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân Việt Nam nhất tề đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Sau chiến thắng Việt Bắc – Thu đông 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra sáng kiến tổ chức lãnh đạo phong trào thi đua ái quốc để giành thắng lợi to lớn hơn. Chấp thuận đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày  27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc. Chỉ thị xác định: “Mục đích của thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc chóng thành công”.

Sau khi Ban Chấp hành Trung ương ra Chỉ thị nhân kỷ kiệm 1.000 ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945), ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

-        Ý nghĩa Lời kêu gọi:

Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ vĩ đại, người Cha già dân tộc sau chiến thắng Việt Bắc - Thu đông 1947 vang dội, chuyển cuộc kháng chiến sang giai đoạn Tổng tấn công có ý nghĩa như lời hiệu triệu cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ để kháng chiến thắng lợi kiến quốc thành công. Đúng như Bác đã viết trong phần cuối  của Lời kêu gọi “Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi.

Hỡi toàn thể đồng bào!

Hỡi toàn thể chiến sỹ!

Tiến lên!”

+ Lời kêu gọi thi đua ái quốc cùng nhiều bài nói, bài viết của Người tại các Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, các hội nghị thi đua của các ngành, các giới, các đoàn thể, địa phương, các lực lượng là những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, định hướng phong trào thi đua yêu nước trong nhiều thập kỷ qua, giành được những thắng lợi oanh liệt trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại và giành những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Những quan điểm tư tưởng chỉ đạo, những định hướng này vẫn giữ giá trị lý luận và thực tiễn, giúp cho Đảng, Nhà nước ta bổ sung, hoàn thiện đường lối, chính sách, chủ trương thi đua yêu nước và công tác thi đua – khen thưởng trong công cuộc đổi mới toàn diện, đẩy mạnh  công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Để tiếp tục phát huy ý nghĩa, giá trị lịch sử lời kêu gọi Thi đua ái quốc và sức mạnh của các phong trào thi đua ái quốc, ngày 4/3/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định: Lấy ngày 11/6 hàng năm là Ngày truyền thống Thi đua yêu nước.

Đồng chí Trần Văn Thuật: Trong những năm qua, các cấp Công đoàn luôn chú trọng việc đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn. Phong trào thi đua trở nên hết sức thiết thực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm; đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức. Bên cạnh thi đua thường xuyên còn phát động các phong trào thi đua theo đợt, trên các công trình trọng điểm quốc gia, chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước.

Các phong trào thi đua đã thu hút sự tham gia của đông đảo CNVCLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phải kể đến phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - Sạch - Đẹp, Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; phong trào “Thi đua phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”…

Khu vực sản xuất - kinh doanh có phong trào: “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của nền kinh tế; khu vực hành chính, sự nghiệp với phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, nâng cao sự hài lòng của người dân về các dịch vụ xã hội.

Hệ thống Công đoàn phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Công đoàn” nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. 

Trong lĩnh vực Giáo dục - đào tạo, thực hiện phong trào “Dạy tốt - Học tốt”; “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Thầy gương mẫu, trò chăm ngoan, trường khang trang, lớp thân thiện”; phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”...

Lĩnh vực Y tế có phong trào: “Thầy thuốc như mẹ hiền”, “Lương y phải như từ mẫu”; phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên ngành y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”...

Đặc biệt, Tổng Liên đoàn đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm quốc gia như: Xây dựng Đường Hồ Chí Minh; Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Nhà máy Thủy điện Sơn La; Nhà máy Thủy điện Lai Châu... Phong trào đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, nhân lực làm lợi cho Nhà nước hàng ngàn tỷ đồng. Đơn cử như việc xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La vượt tiến độ trước 3 năm so với nghị quyết của Quốc hội làm lợi trên 10 ngàn tỷ đồng; xây dựng Nhà máy Thủy điện Lai Châu vượt tiến độ trước 1 năm so với kế hoạch, làm lợi trên 7 ngàn tỷ đồng...

Đồng chí Trần Văn Thuật:

Trước yêu cầu đổi mới toàn diện và đồng bộ đất nước, đẩy mạnh CNH, HĐH, hội nhập quốc tế và xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động, giai cấp công nhân, người lao động có cơ hội cống hiến, lao động, sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển của của đất nước. Phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ nói chung và phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ nói riêng nhiều năm qua đã được các cấp Công đoàn quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả lan tỏa sâu rộng trong CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn trên tất cả các lĩnh vực.

Để tổ chức tốt phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ, Tổng Liên đoàn đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động như: Phong trào Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học; Hội thi Thợ giỏi ngành, nghề; Hội thi Sáng tạo kỹ thuật; Hội thi Kỹ thuật viên giỏi; Hội thi giao dịch viên giỏi…

Để phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ phát triển ngày càng sâu rộng và có hiệu quả, trong 5 năm qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ngành và tổ chức liên quan duy trì và phát triển nhiều hoạt động với hình thức đa dạng, phong phú như: Đẩy mạnh hoạt động của các Quỹ hỗ trợ khoa học, công nghệ, Quỹ hỗ trợ tài năng sáng tạo nữ; phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các cơ quan hữu quan tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật 2 năm một lần và Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) hằng năm...

Chỉ tính từ năm 2012 – 2017, hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động sáng tạo”  do Tổng Liên đoàn phát động đã có 205.070 lượt cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân lao động có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, hợp lý hoá sản xuất trong đó, 77.753  đề tài nghiên cứu khoa học; 6.692 đề tài khoa học cấp tỉnh, 2.741 đề tài cấp toàn quốc; trên 1,17 triệu sáng kiến, làm lợi 540.356 tỷ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã xét và tặng thưởng Bằng “Lao động sáng tạo” cho trên 4.200 lượt tác giả trong đó có 1.508 lượt tác giả cán bộ quản lý (chiếm 35,9%); 2.114 lượt tác giả cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật (chiếm 50,33%); 578 lượt tác giả công nhân, chuyên viên (chiếm 10,77%); 563 tác giả là nữ (chiếm 13,4%).

Về phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” dành cho nữ CNVCLĐ, được phát động từ năm 1989, phong trào đã đi được chặng đường gần 30 năm, trở thành phong trào truyền thống của nữ CNVCLĐ. Phong trào xuất phát từ nhu cầu tự thân của mỗi chị em, yếu tố tự thân đó được nhân thêm sức mạnh, lan tỏa và kết nối bởi sự chỉ đạo có hiệu quả của các cấp công đoàn nhằm phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, giúp chị em thêm bản lĩnh vươn lên, tự khẳng định mình trong công việc, trong cuộc sống. 

Từ thực tiễn phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, các cấp công đoàn đã linh hoạt, sáng tạo và cụ thể hóa thành các phong trào phù hợp với từng ngành nghề, lĩnh vực cụ thể. Bên cạnh đó, phong trào này luôn có sự gắn kết với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “ Phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”... vì vậy, ngày càng có ý nghĩa không chỉ đối với nữ CNVCLĐ mà còn có ý nghĩa rất tích cực đối với toàn xã hội.

Hằng năm, có trên 90% nữ CNVCLĐ đăng ký danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và đạt danh hiệu ở 3 cấp. Tổng kết 5 năm giai đoạn 2001 -2005 đã có trên 1,4 triệu chị đạt danh hiệu ở cấp cơ sở, có trên 238 nghìn chị đạt danh hiệu cấp tỉnh, ngành Trung ương và 82.537 chị đạt danh hiệu cấp Tổng Liên đoàn, 30 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Đặc biệt, danh hiệu của các chị là một trong những căn cứ để đề nghị được xét các danh hiệu của Nhà nước, các giải thưởng như: Giải thưởng Tài năng sáng tạo nữ Tổng Liên đoàn, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, Giải thưởng Kovalevskaia.

Không thể không kể đến Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” trải qua hơn 18 năm, Cuộc vận động đã ngày càng phát triển, khẳng định được sức sống của phong trào, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần thi đua yêu nước, ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ CBCCVC; xây dựng đội ngũ CBCCVC ngày càng trưởng thành và phát triển về mọi mặt, tích cực đóng góp vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Cuộc vận động đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, ý thức trách nhiệm của CBCCVC trong sự nghiệp đổi mới; động viên CBCCVC không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, hiệu quả công tác đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Vận động CBCCVC tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội, tình nghĩa, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn  vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa: Hơn 15 năm qua, chúng ta đã kiên trì, quyết tâm và quyết liệt trong đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cho đến nay, có thể nói việc học và làm theo Bác đã dần đi vào nề nếp, dần trở thành ý thức tự giác của nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều địa phương, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị 05 đã tập trung, lựa chọn những việc, khâu đột phá, những vấn đề còn tồn đọng, bức xúc trong nhân dân để giải quyết.

 Trên thực tế, chúng ta đã giải quyết được rất nhiều vấn đề bức xúc, được nhân dân đồng tình ủng hộ, điển hình như: Tại Hà Nội đã chuyển sang cơ quan điều tra 18 vụ án lớn, giải quyết được 37 vụ việc tồn đọng, phức tạp. Cũng trong năm 2017, Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo giải quyết dứt điểm 11 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài. Bắc Ninh đã tổ chức được 548 cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân;…

Như vậy, có thể thấy, ở rất nhiều địa phương đã tập trung thực hiện những công việc cụ thể do người dân yêu cầu, đòi hỏi. Việc học tập tập và làm theo gương Bác thời gian qua cũng được gắn rất chặt chẽ với việc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Chính trị. Những kết quả đáng phấn khởi trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong năm 2017 vừa qua cũng như những tháng đầu năm 2018 có sự đóng góp không nhỏ của việc học và theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa: Thời gian qua, Chính phủ và nhiều ban, ngành, địa phương đã có nhiều cách làm hay, tổ chức nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực, như:

- Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động;  

- Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ", mô hình "Tự soi, tự sửa", "Làm việc theo chức trách, nêu gương trong hành động"; "Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo"; "Đảng viên dìu dắt quần chúng" của Quân ủy Trung ương.

- Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" của Đảng ủy Công an Trung ương;

- Phong trào thi đua "Dân vận khéo" của Ban Dân vận Trung ương;

- Phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở các địa phương trong cả nước;

- Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Ở Đồng Tháp có mô hình "Mỗi đảng viên đóng góp, giúp đỡ một gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mỗi cá nhân gắn liền với một địa chỉ nhân đạo"; mô hình gần dân, sát dân và giúp dân ở Bình Dương; mô hình "tỉnh sát xã, huyện sát thôn, xã sát từng hộ dân" ở Khánh Hòa; mô hình "Nhân dân đăng ký 3 nội dung: Treo ảnh Bác nơi trang nghiêm trong nhà, gia đình không vi phạm pháp luật, gia đình không vi phạm an toàn giao thông; "Sư cả và Ban quản trị chùa học tập và làm theo Bác" ở Vĩnh Long; ở Quảng Ngãi có 426 mô hình khác nhau thực hiện được đông đảo nhân dân đồng tình, hưởng ứng tham gia.

Để nêu cao trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu, từ năm 2017 đến nay, Tỉnh ủy Bến Tre đã thực hiện chủ trương công khai bản cam kết thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bí thư Tỉnh ủy, bí thư cấp ủy cấp huyện, bí thư, chủ tịch UBND cấp xã trên phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia giám sát. Mô hình này được Tỉnh ủy Gia Lai áp dụng từ năm 2018.

Nhiều cấp ủy tích cực tổ chức tọa đàm, hội thảo nhằm tìm tòi các giải pháp mới để thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Bình Phước... tổ chức tọa đàm về đạo đức công vụ, về đổi mới lề lối, tác phong công tác; xác định việc thực hiện kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ là nội dung đột phá...

Một số tỉnh quan tâm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre biên soạn tài liệu "Những chuẩn mực văn hóa, đạo đức con người Bến Tre"; UBND Thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch xây dựng con người Cần Thơ "Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch" và Đề án "Xây dựng và phát triển con người Cần Thơ đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Cần Thơ đến năm 2030 (giai đoạn 2018 - 2020)...


Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
trả lời bạn đọc tại cuộc giao lưu.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương: Trước hết, tôi muốn khẳng định lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc là một ngọn lửa luôn rực cháy trong trái tim mỗi thanh niên Việt Nam. Và mỗi thanh niên Việt Nam luôn thấm nhuần lời kêu gọi thi đua yêu nước của Bác. Từ lòng yêu nước, tôn kính đối với Bác luôn trong suy nghĩ của mỗi thanh niên đã, đang và sẽ biến thành những hành động thiết thực của mỗi thanh niên Việt Nam ra sức cống hiến tài năng, sức trẻ, sẵn sàng dấn thân phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 Trong điều kiện ngày nay, được sự quan tâm của Đảng và các cấp, các ngành,  thanh niên có nhiều điều kiện, môi trường hơn để cống hiến thể hiện tài năng của mình. Ngày nay, thanh niên cũng có nhiều nguyện vọng, nhiều nhu cầu và có những bước phát triển mới; do vậy, việc tác động để làm cho phong trào thi đua gần gũi, sôi nổi, trẻ trung hơn, qua đó khơi dậy đam mê, lôi cuốn đông đảo thanh niên tham gia là hết sức cần thiết.

Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã chú trọng tập trung triển khai một số nhiệm vụ:

 Thứ nhất, đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và những thành quả, kết quả của đất nước trong thời kỳ mới; về những sáng kiến , những tấm gương người tốt, việc tốt..., để từ đó củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, cống hiến của thanh niên trên tất cả các mặt trận.

Thứ hai, tập trung đầu tư, tổ chức các phong trào cách mạng trong thời kỳ mới. Tại  Đại hội  XI diễn ra vào cuối năm 2017, Trung ương Đoàn đã triển khai 3 phong trào, 3 chương trình  mới, đó là: Phong trào Thanh niên tình nguyện, phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, phong trào Tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và 3 chương  trình là: Đồng hành với thanh niên trong nghiên cứu khoa học; Đồng hành với thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp; Đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng, nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần của thanh niên. Có thể nói rằng, qua các phong trào hành động cách mạng phù hợp với địa bàn, đối tượng, lĩnh vực và có sức lan tỏa bền vững từ cơ sở đã tạo ra nhiều điều kiện để chính các bạn trẻ, thanh niên hiện nay tham gia một cách tích cực, chủ động, mong muốn rèn luyện trưởng thành hơn; cùng với phong trào đồng hành đã hỗ trợ các bạn trẻ để các bạn có điều kiện đóng góp xây dựng quê hương, đất nước trong tình hình mới.  

Thứ ba, chúng tôi thấy rằng nhân rộng cách làm mới, mô hình hay hết sức quan trọng; cùng với đó, phải tập trung phát hiện tuyên dương, cổ vũ đồng hành với các nhân tố điển hình trong cuộc sống. Qua đó, chúng tôi mong muốn qua việc nâng cao chất lượng tuyên dương điển hình hằng năm sẽ có tác dụng động viên, lan tỏa những tấm gương tốt đẹp đến các đối tượng đoàn viên thanh niên trong cả nước.

Thứ tư, hiện đất nước đang trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0. Ứng dụng những thành tựu công nghệ để tuyên truyền những tấm gương người tốt việc tốt, góp phần tạo sự lan tỏa để các đoàn viên thanh niên lấy đó làm gương, làm động lực góp sức xây dựng quê hương đất nước.


Các phóng viên đang tác nghiệp tại chương trình 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương: Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác vừa rồi là Đại hội lần thứ 5. Đại hội được xem là một nội dung hết sức quan trọng nhân dịp hướng tới kỷ niệm 128 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/52018), sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).

Với Đại hội này, chúng tôi tập trung vào hai điểm:

Một là, tất cả các nội dung công việc được tập trung xây dựng đổi mới, sáng tạo, chú trọng tuyên truyền thông qua các mạng xã hội, các bộ công cụ mới, đơn cử như chúng tôi đã xây dựng một app trên điện thoại để cung cấp toàn bộ các thông tin tư liệu để các đại biểu bày tỏ hết suy nghĩ, tình cảm, tự tham gia vào các hoạt động; hay như các triển lãm, chương trình nghệ thuật đều áp dụng KHCN hiện đại, tăng cường tính tương tác, tính hấp dẫn để mỗi đại biểu cảm nhận được đây là ngày hội lớn, từ đó cố gắng rèn luyện tốt hơn.

Hai là, chúng tôi tập trung nâng cao chất lượng các gương được tuyên dương. Dịp này có 336 thanh niên tiên tiến được tuyên dương ở các lĩnh vực, các địa bàn cả trong và ngoài nước. Đại hội này chúng tôi đã tổ chức được 4 kỳ, và mỗi kỳ đều mong muốn lựa chọn được các gương điển hình tiên tiến nhất, xuất sắc nhất. Có những gương qua giới thiệu của Trung ương Đoàn, qua giới thiệu của các đơn vị báo chí, thông qua các tuyến bài trên báo chí và cả những gương mặt lên giao lưu trực tiếp tại Đại hội đã tạo ra một sự rung động, xúc cảm hết sức lớn. Đó là những tấm gương bình dị, học và làm theo Bác từ những việc cụ thể hàng ngày, không quản vất vả, khó khăn, sẵn sàng đi đến bất cứ nơi đâu để cống hiến. Các bạn làm những việc này không vì mục đích được tuyên dương mà làm thường xuyên, tự giác.

Với những gương như vậy, hành động như vậy, chúng tôi mong muốn và đồng hành để tạo sức lan tỏa lớn hơn tới các thanh niên khác; từ đó xuất hiện nhiều tấm gương hơn, thôi thúc các bạn  trẻ nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, thi đua lao động ngày càng nhiều hơn trong thời gian tới.