PGS.TS Nguyễn Viết Thảo trao chứng nhận cho các học viên - ảnh: An Nhiên

Phát biểu tại Lễ bế giảng, PGS,TS. Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng 36 học viên là trưởng, phó ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, bộ, ban, ngành trực thuộc Trung ương và tương đương đã hoàn thành chương trình học đề ra.

Lớp học kéo dài trong 5 ngày  (từ 8-12/10/2018), các đồng chí học viên đã cùng trao đổi, thảo luận 9 chuyên đề, trong đó có 6 chuyên đề về nghiệp vụ công tác tổ chức, 3 chuyên đề chung và một buổi thảo luận để làm rõ hơn các vấn đề liên quan, chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn công tác tổ chức.

Với lượng kiến thức được trao đổi tại Lớp bồi dưỡng đã giúp các đồng chí học viên cập nhật những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn, củng cố nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng cách mạng; xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược, rèn luyện đạo đức cách mạng, tác phong công tác, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, xử lý tình huống, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

PGS.TS Nguyễn Viết Thảo mong muốn, với những kiến thức được cung cấp tại khóa học sẽ giúp các đồng chí học viên có thêm những kiến thức và kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tại địa phương, đơn vị. Đồng thời bày tỏ sau khóa học các đồng chí học viên sẽ có những ý kiến đóng góp về nội dung bồi dưỡng, phương pháp giảng dạy để Học viện lấy đó làm căn cứ trong thời gian tới sẽ điều chỉnh, hoàn thiện nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho các lớp tiếp theo./.

An Nhiên