Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh:TH)

Theo báo cáo, đến nay, huyện Ứng Hòa đã có 12/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 3 xã đã hoàn thành 19 tiêu chí đang trình thành phố công nhận, các xã còn lại đạt và cơ bản đạt từ 15 tiêu chí trở lên. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện năm 2017 đạt 32,3 triệu đồng/người/năm (tăng 5,2 triệu đồng so với năm 2016); Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,07% (giảm 1,05% so với đầu năm 2017); Công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn được quan tâm, tỷ lệ lao động qua đào tạo ngày một tăng…

Mặc dù huyện còn nhiều khó khăn, nhưng trong năm 2016, UBND huyện đã bố trí nguồn kinh phí từ đấu giá quyền sử dụng đất và nguồn kinh phí Thành phố hỗ trợ, tập trung thanh toán toàn bộ số nợ xây dựng cơ bản. Đến nay, cơ bản các xã trên địa bàn huyện không còn nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Toàn huyện đã cơ bản hoàn thành việc dồn điền đổi thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa cho hộ gia đình, cá nhân. Việc dồn điền đổi thửa đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung quy mô với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa nông nghiệp và đang từng bước ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để tạo ra sản phẩm năng suất, chất lượng làm tăng thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác...

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy, huyện Ứng Hòa vẫn còn một số khó khăn. Đó là sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn chưa được nhiều, chủ yếu vẫn là các hộ tự phát. Hàng hóa nông sản sản xuất ra hầu như chưa được chế biến, bảo quản; giá trị sản phẩm còn thấp, giá bán bấp bênh, chưa có tính cạnh tranh; chưa thu hút được nhiều các doanh nghiệp đầu tư nhất là lĩnh vực chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm. Mức độ đạt tiêu chí về cơ sở hạ tầng vẫn ở mức thấp. Các nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới chưa được nhiều…

Sau khi đi kiểm tra tham quan thực tế một số mô hình sản xuất nông nghiệp điển hình của xã Trầm Lộng; nghe đại diện lãnh đạo huyện Ứng Hòa báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 02, các ý kiến phát biểu của các đại biểu; kiến nghị của huyện, của xã, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ứng Hòa đã đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện Chương trình “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”. Đồng chí nhấn mạnh, là huyện còn nhiều khó khăn nhưng Ứng Hòa đã nỗ lực trong huy động nguồn vốn cho xây dựng nông thôn mới và không để nợ xây dựng cơ bản. Đây là nỗ lực lớn của huyện.

Đồng tình với những hạn chế mà huyện đã chỉ ra, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, để góp phần thực hiện thành công mục tiêu Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy trong thời gian tới, Ứng Hòa cần đánh giá toàn diện để đề ra nhiệm vụ, giải pháp, nhất là tập trung tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội. Huyện tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức thiết thực để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch; phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, công nghệ sạch có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao; tăng cường xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Trong xây dựng nông thôn mới, huyện cần quan tâm đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết và đề án xây dựng nông thôn mới của các xã. Quan tâm nhiều hơn tới công tác vệ sinh môi trường. Củng cố, đổi mới hoạt động của các hợp tác xã, phát triển đa dạng các hình thức hợp tác ở nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi, nhất là cơ chế chính sách hỗ trợ…Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, duy trì và phát huy các mô hình văn hóa, giảm nghèo, quan tâm đến các gia đình chính sách…/.

Thu Hà