• Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống  

Tăng cường tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận về công tác cán bộ trong tình hình mới
18/06/2017
Công tác cán bộ là vấn đề then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa rất quan trọng quyết định sự thành bại của cách mạng. Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta càng phải nhận thức một cách đầy đủ, sâu sắc hơn ý nghĩa quan trọng, tính chất phức tạp của vấn đề cán bộ và công tác cán bộ.
Tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội: Không còn tình trạng điểm nóng, xếp hàng “xô đổ hàng rào”
22:49 27/06/2017
(ĐCSVN) – Thông tin tại buổi họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 27/6, Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Nội Phạm Văn Đại nhận định, năm nay công tác tuyển sinh trực tuyến có độ ổn định cao, không còn tình trạng điểm nóng, xếp hàng “xô đổ hàng rào” trường học như một vài năm trước.
Nghị quyết số 09 giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao động
16:02 23/06/2017
(ĐCSVN) - 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/02/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP triển khai với nhiều kết quả trên thực tế.
Phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền và người dân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng
23:15 22/06/2017
(ĐCSVN) - Ngày 22/6, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì hội nghị.
"Mặt trận phải là nơi nói lên tiếng nói của nhân dân, đồng hành cùng nhân dân"
17:12 22/06/2017
(ĐCSVN) –“Tôi sẽ đem hết sức mình cùng các đồng chí trong Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam góp phần thiết thực vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới”.
Tăng cường công tác cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số
22:23 21/06/2017
(ĐCSVN) - Chiều 21/6, tại Nhà Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội thảo về tăng cường công tác cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số.
“Hà Nội 2017 - Hợp tác, Đầu tư và Phát triển” sẽ thu hút hơn 600 nhà đầu tư trong nước và quốc tế
21:11 20/06/2017
(ĐCSVN) - Ngày 25/6 tới, Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị “Hà Nội 2017 - Hợp tác, Đầu tư và Phát triển” lần thứ 2. Hội nghị thu hút sự giam gia của 1.000 đại biểu và hơn 600 nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”
11:09 16/06/2017
(ĐCSVN) - Trong hơn ba mươi năm đổi mới, Đảng ta luôn chú trọng công tác tổng kết lý luận - thực tiễn, rút ra các bài học kinh nghiệm, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển.
Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo ở từng cấp, từng cơ quan, đơn vị
16:35 15/06/2017
(ĐCSVN) - Ngày 15/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2017 cụm các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội.