Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Mông Cổ Ô-khơ-na Hu-rên-su-khơ (Ukhnaa KHURELSUKH).

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Mi-com-bin Ên-khơ-bon-đơ (Miyegombo ENKHBOLD).

Cũng nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Đam-đin Sóc-ba-thơ-rơ (Damdin TSOGTBAATAR)./.       

Minh Anh